Waldorfská škola v Bratislave

Učitelia a podporný tím

Zoznam pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy podľa ich kompetencií.

Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.

Pedagogická oblasť

Triedni učitelia

Odborní učitelia 


Klubisti

Iné pedagogické úlohy

Sociálno-právne vzťahy

Správa majetku, hospodárenie a zásobovanie

GDPR

Údaje o zodpovednej osobe na web stránke:

titul, Meno a priezvisko: Denisa Struňáková
email a tel. č.: ba@iwaldorf.sk, 02/20  28 30 20


    Mailová adresa každého pracovníka je v tvare: meno.priezvisko@iwaldorf.sk a zobrazí sa vám po kliknutí na každé meno.