Waldorfská škola v Bratislave

Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2021/2022


Pripravujeme....


Stanovy Rady rodičov:

Zoznam členov Rady rodičov:

Zápisy zo stretnutí Rady rodičov:

Oznamy Rady rodičov rodičom:História rady školy:

V júni 2012 bola vytvorená nová Rada rodičov. Jej snahou bolo otvoriť väčšie možnosti pre rodičov k aktívnej participácii na činnosti školy. V súčinnosti s pedagogickým kolégiom, zamestnancami a správcom školy chcela vytvoriť takú štruktúru školy, ktorá bude odrážať čo najviac „ducha školy“. 

RR mala v pláne stretávať sa aspoň raz mesačne. Termín stretnutia bol stanovený vždy na stredu 3. týždeň v mesiaci o 16,30 hod. v niektorej z voľných tried. O témach RR boli rodičia informovaní v Informatóriu WŠ. 

Rada rodičov má otvorenú formu, vítaný je každý rodič, ideálne je aby každá trieda mala aspoň jedného svojho zástupcu. Týmto vyzývame všetkých rodičov, ktorí majú chuť pomáhať škole, že stále môžu prísť a aktívne sa zapojiť. 

V šk. roku 2018/19 rada rodičov nebola funkčná.


comments powered by Disqus