Waldorfská škola v Bratislave

Vnútorný poriadok školy


Tu si môžete stiahnuť aktuálny Vnútorný poriadok školy, platný pre školský rok 2023/2024. 


Formuláre na stiahnutie:

Ospravedlnenie žiaka lekárom.

Ospravedlnenie žiaka rodičom.

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania.  
comments powered by Disqus