Waldorfská škola v Bratislave

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

Autor: Ján Cipár, podporný tím, 3.10.2023

PRIHLASOVANIE UZATVORENÉ

Milí rodičia budúcich prvákov,

opäť otvárame možnosť stať sa žiakom/žiačkou prvého ročníka našej školy v školskom roku 2024/2025.

Pre školský rok 2024/2025 je procedúra zápisov nasledovná:

Prosíme, vyplňte dotazník pre uchádzačov do 1. ročníka najneskôr do 20.3.2024. Vyplnením dotazníka budete zaznamenaní v databáze záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025. Dotazník vypĺňajte iba vtedy, ak Vaše dieťa dovŕši 6 rokov do 31. 8. 2024. Mladšie dieťa k ďalšej procedúre nemôže byť pripustené.

V priebehu marca (presný termín Vám spresníme) sa uskutoční zážitkovo-edukačný víkend pre rodičov, počas ktorého budete mať možnosť prezrieť si našu školu, zoznámiť sa s našimi učiteľmi a vyskúšať si, ako a čo v našej škole učíme. Podrobnosti o udalosti zverejníme v priebehu januára 2024 a pozvánku zašleme všetkým, ktorí vyplnia dotazník záujmu o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka. V prípade, že Vaše dieťa nedovŕši 6 rokov do 31. 8. 2024, avšak máte záujem zúčastniť sa orientačného víkendu, zaevidujte Váš záujem do nasledovného dotazníka a takisto Vás budeme kontaktovať.

Testovanie školskej pripravenosti prebehne v apríli 2024 v priestoroch školy. Podrobnosti o testovaní, ako aj presný dátum testovania, Vám včas oznámime.

Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho školského roka sa musia prihlásiť znova. Zapisovanie záujemcov prebehne výlučne prostredníctvom dotazníku. 

Odporúčame, aby sa rodičia zoznámili s waldorfskou pedagogikou – či už z literatúry, webových stránok (napr. waldorfskaskola.skwaldorf.sk) alebo osobnou skúsenosťou (napr. prostredníctvom rodičov a absolventov). Základné poznatky o waldorfskej pedagogike pomáhajú vyhnúť sa prípadným vzájomným nedorozumeniam, mylným predstavám  a očakávaniam o waldorfskej škole a jej pedagogike.

S účasťou na zápise ako aj so samotným štúdiom musia súhlasiť obaja zákonní zástupcovia, pričom tento súhlas sa potvrdzuje v zápisovom formulári a následne v zmluve o štúdiu. 

Odporúčame všetkým záujemcom, aby svoje dieťa zapísali aj do spádovej školy, ktorá je povinná pri prijímaní uprednostniť žiaka, ktorý má trvalý pobyt v danej lokalite.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na ba@iwaldorf.sk.

Tešíme sa na Vás.

S úctou

Súkromná základná škola waldorfská v Bratislave 


comments powered by Disqus