Waldorfská škola v Bratislave

Triedy

Milí rodičia, tu je zoznam tried s menom triedneho učiteľa danej triedy. Po kliknutí na triedu sa Vám zobrazia všetky články, ktoré boli o danej triede napísané.

Ak si chcete prečítať akou atmosférou si prechádzajú žiaci jednotlivých ročníkov - poprechádzajte sa s nami po škole.

Zoznam tried