Waldorfská škola v Bratislave

Vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike pre materské školy.

Autor: Waldorfská škola, 25.2.2013

Pripravujeme vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike pre vychovávateľov v škôlke, ale i pre rodičov a záujemcov zo širšej verejnosti, s predpokladaným začiatkom október 2013.

Cieľom vzdelávania je

  • poskytnúť vzdelanie pre prácu vychovávateľa vo waldorfskej škôlke (3 ročné štúdium)
  • rodičom a vychováveľom či iným záujemcom o prácu s deťmi poskytnúť základný obraz a praktické podnety pre život s deťmi od narodenia do predškolského veku (ročný kurz)

Študijný plán je rozdelený na:
aktivita

  • Štúdim antropozofických základov: náuka o človeku a svete
  • Metodicko-didaktickú časť: metódy práce vo waldorfskej škôlke, priebeh dňa, týždňa a roka, pozorovanie dieťaťa, práca a sebavýchova vychovávateľa, práca s rodičmi, detská kresba, rozprávky, rytmické hry, bábkové divadlo atď.
  • Umelecké činnosti: hudba, pohybová improvizácia, eurytmia, maľovanie, modelovanie, tvorivá reč
  • Remeselné činnosti: háčkovanie, pletenie, šitie, plstenie, drevorezba

Zodpovednosť za vzdelávanie

nesú vychovávateľky prakticky činné vo waldorfských škôlkach, v spolupráci s hosťujúcimi slovenskými a zahraničnými docentmi a umelcami.

Forma:
Vzdelávanie je vystavané formou ročného proseminára a dvojročnej profesionálnej nadstavby.

  • Proseminár je určený pre záujemcov o prácu vychovávateľa vo waldorfskej škôlke, ale aj rodičom či vychovávateľom ktorí chcú lepšie porozumieť svojmu dieťaťu a získať inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi.
  • Dvojročná nadstavba po ukončení proseminára vytvára predpoklad pre prácu vychovávateľa vo waldorfskej škôlke, popri absolvovanení povinnej praxe.

Vzdelávanie bude prebiehať formou víkendových stretnutí (8x počas šk. roka: október, november, január, február, marec, apríl, máj, jún,  od piatka popoludní až do nedele obeda) a jednej týždennej letnej akadémie júl/august za rok. Celková dĺžka trvania je tri roky.

Predpoklady pre študentov:

dovŕšený 21. rok života, úplné stredné vzdelanie (maturita).

Waldorfská škôlka sa opiera o pochopenie človeka ako ho popisoval Rudolf Steiner, predovšetkým s ohľadom na predškolské obdobie a jeho význam pre celý život človeka. Zaoberanie sa týmito myšlienkami pri štúdiu a umeleckej činnosti privodí vnútorný vývin, ktorý prebúdza nové schopnosti a tým aj možnosti, ako stvárniť životné a sociálne procesy v každodennom živote. Život s malými deťmi v skupinách tieto schopnosti vyžaduje.

Poplatok:

50 eur/víkendové stretnutie, cca 100 eur letná akadémia, čiže za rok 500 eur. Poplatok za kurz je možné platiť v mesačných splátkach.

Miesto konania:
Víkendové stretnutia sa budú konať v Bratislave v priestoroch waldorfskej škôlky alebo školy (podľa počtu seminaristov, prípadne podľa potrieb lektorov). Miesto letnej akadémie ešte upresníme.

Ubytovanie a strava:

Pre záujemcov  bude možnosť prespať vo waldorfskej škôlke (spacák, karimatka), s možnosťou variť si v kuchynke, za príspevok na náklady škôlky.

Obedy bude možné objednať si spoločne (upresníme), alebo si priniesť vlastné.

Niektoré témy, ktoré sú plánované na proseminár (prvý rok štúdia):

Teória a metodika
Vývin dieťaťa, napodobňovanie ako spôsob učenia
Rytmus a zdravie
Dieťa vo veku 0-3
Voľná hra, potrebuje dieťa hranice? Hračky.
Výchova vôle
Vplyvy súčasnej doby na dieťa, vývin zmyslov
Obrazné vnímanie, vplyv médií
Slávenie sviatkov v kolobehu roka
Detská kresba
Kultúrny vývoj Zeme

Umenie a remeslá
Improvízácia v pohybe
Maľovanie – akvarel
Kreslenie voskovkami
Šitie: bábka, zvieratko, bábika
Plstenie suché i mokré
Zborový spev
Eurytmia
Bábkové divadlo

Vzdelávanie organizuje občianske združenie Výchova pre budúcnosť, o.z. (t.č. v procese vzniku a  registrácie), pod záštitou Asociácie priateľov slobodných waldorfských škôl (APSWŠ) http://apsws.iwaldorf.sk


comments powered by Disqus