Waldorfská škola v Bratislave

Kto sme?

Vítame Vás na stránke Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave (ďalej SZŠW BA), ktorá je prvou waldorfskou školou na Slovensku.

V roku 2001 bola SZŠW BA zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR, a zároveň sa začal aj proces experimentálneho overovania, v ktorom škola fungovala 12 rokov. Experiment bol nutný, lebo alternatívne vzdelávanie, akým je aj waldorfská pedagogika, na Slovensku nie je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, i keď vo svete existuje waldorfská pedagogika už takmer 100 rokov.

Na sklonku roku 2014, po 13 rokoch experimentálneho overovania waldorfskej pedagogiky na Slovensku, nakoniec ministerstvo odsúhlasilo ukončenie experimentálneho overovania "Projektu organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu" a schválilo vyhodnotenie výsledkov experimentálneho overovania nasledovne:

Školský vzdelávací program SZŠW ako overený alternatívny program je možné uplatňovať len na SZŠW, Vihorlatská 10, a elokovanom pracovisku, Polárna 1, Košice, ako súčasti SZŠW.

Sme hrdí na našich absolventov, ktorí nám zachovali priazeň, navštevujú a informujú nás o svojich úspechoch. Pýšime sa výbornými výsledkami našich študentov pri testovaní deviatakov.

Naši učitelia sú waldorfskými pedagógmi, ktorí sú presvedčení, že deti by sa mali do školy tešiť. Pestujú v nich radosť z poznávania bez stresu.

Príďte sa presvedčiť sami...


comments powered by Disqus