Waldorfská škola v Bratislave

Projekty

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 23.3.2013

Jedným zo spôsobov práce žiakov na waldorfskej škole je tvorba projektov. Projekty zadáva učiteľ na jednotlivých predmetoch.

Začínajú približne v 4.ročníku s epochou zvierat. Tu je príležitosť na zadanie prvého, jednoduchého projektu. Deti pozorujú svoje zvieratko, ktoré doma chovajú. Väčšinou sú to škrečky, morčatá, zajace, ale aj psy a mačky. Niektorí majú vtáky, iní rybky a v Bratislave nie je vzácnosť, že dieťa má aj koňa. Z tohto pozorovania si žiak urobí zápisky a keď už je všetko hotové, môže priniesť svoje zvieratko do školy a porozprávať o ňom spolužiakom. Tí, čo doma zvieratko nemajú, už v súčasnej dobe nie sú ukrátení. Môžu pozorovať zvieratá na školskom dvore, kde chováme sliepky a zajace. Prípadne, pozorovať rybky v našom morskom akváriu. V tomto ročníku sa dá zadať aj projekt z vlastivedy. 

So stúpajúcim ročníkom stúpa aj náročnosť. Pribúda predmetov, kde je možné projekt zadať. Pribúda náročnosť na vyhotovenie projektu. Je možné zadávať viac projektov a z rôznych predmetov, alebo dať na výber a robiť projekt celoročný s výberom témy podľa epôch. Vždy záleží na učiteľovi, aké podmienky na vypracovanie projektu zadá. Väčšinou sa kladie dôraz na vlastnú prácu, teda žiaci ich musia sami napísať, nakresliť. Koľko je povoleného tlačeného textu, či tlačených obrázkov tiež súvisí so zadaním učiteľa. Môže to byť aj rôzne pri rôznych žiakoch. Individuálny prístup je dôležitý. Žiaci s disgrafiou môžu mať napríklad povolené celý projekt naklepať do počítača a vytlačiť ho. 

Pri práci na projekte ale vždy zostáva veľký priestor na individuálnu tvorivosť. Učiteľa, aj žiaka. Ak totiž učiteľ nemá dobrý a originálny nápad, tak ani deti nemajú vietor v plachtách. Na zemepise Slovenska v piatom ročníku sa veľmi osvedčilo zadať úlohu opísať svoje obľúbené miestečko na Slovensku. Neverili by ste, čo také dieťa zaujme a ako nádherne vedia popísať čo ich nadchlo. 


Nie vždy musí byť projektová práca písaná. Je možné zadať tému tak, že sa žiaci pustia aj do výroby. Je to veľmi dobrý spôsob, lebo v triedach sedia aj deti, ktoré sú skôr zručné a intelektová práca vyhľadávania vecí, zbierania materiálov, triedenia... ich až tak nebaví. Piatacky projekt dejepisu - Trójsky kôň

Projekt treba aj odprezentovať. Toto sa tiež mení, podľa ročníka. Čím vyšší ročník, tým dlhší čas na prezentáciu. Sleduje sa príprava, schopnosť prezentovať spamäti, schopnosť zaujať poslucháčov, originalita témy... 

Dokázať sa postaviť pred triedu a pochváliť sa so svojou prácou tiež nie je vec jednoduchá a vystupovaniu na verejnosti sa treba väčšinou učiť. Detská schopnosť predvádzať sa je v štvrtom, piatom ročníku preč a treba posilňovať individualitu a smelosť žiakov. Zároveň je to schopnosť veľmi užitočná, ktorá bola potrebná v každej dobe a asi  aj bude. Je to schopnosť nadčasová . 

Ak si žiaci môžu voliť celoročný projekt, nemajú problém pripraviť si ho aj z predmetov často neobľúbených, ako je napríklad matematika.

Takto zadáva projekty triedny. 


Ale na škole sa učia aj predmety, ktoré sa striedajú v rozvrhu po epoche rytmicky. Aj tu prichádzajú témy, ktoré je možné a dobré spracovať projektovo. 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 8.roč


Ak sa učiteľ rozhodne, dajú sa zadávať aj prázdninové projekty. Väčšinou sa potom týkajú témy, ktorá žiakov v tom roku čaká a takto si ju učiteľ so žiakmi predpripraví. Pred piatym ročníkom, kde deti čaká zemepis Slovenska, zberať na dovolenkách pohľadnice, plány miest, robiť si fotografie. Ideálne je, ak rodičia reagujú na učivo výberom dovolenky. Pred šiestym ročníkom je to napríklad sledovanie nejakého hmyzu, pretože na biológii sa preberajú najmä hmyzie spoločenstvá, alebo pred siedmym ročníkom rastliny, prípadne herbáre, lebo sa preberá zdravý životný štýl... Na týchto prácach je veľmi pekne vidno, ako žiakov zaujali. Nepreberné množstvo úrovní od mnohostranového herbáru po A4 formát so zlepencom z posledného dňa prázdnin. 


Vyvrcholenie tejto práce je deviaty ročník.  

          Osobná výpoveď o maľovaní

Tu žiaci zúročujú niekoľkoročnú prácu a vystúpia so svojím projektom už nielen pred triedou, ale pred rodičmi a žiakmi iných tried, či úplne cudzími ľuďmi, ktorí sa prišli na prezantáciu pozrieť.  Musia byť pripravení zodpovedať otázky z publika. Prácu už mávajú často pripravenú v počítači s premietaním. Alebo majú svoje výrobky, či ukážu niečo zo svojho, často záujmového učenia, či krúžkov.

 Projekt spracujú aj knižne a zviažu ho na ručných prácach.


                     Projekt o Leonardovi da Vinčim 

Jeden z deviatakov si na prezentáciu pozval celý svoj spevácky zbor                    Projekt gitara a v ruke vlastný výrobokSkrátka, čo deviatak, to originalita a preukázanie vlastných schopností. Možno by stálo za to dať sem celý archív. Alebo, možno by bolo lepšie, keby ste niektorý rok navštívili deviatacke prezentácie. Určite to stojí za to. Poučíte sa, potešíte oko aj ucho a veru, nezriedka, aj chuťové poháriky.


Aby sa deviatakom toto všetko podarilo, na to slúžili všetky predchádzajúce roky práce. Každý rok si minimálne raz vyskúšali, čo to znamená urobiť projekt a odprezentovať ho. Mali možnosť skúšať a hľadať, ktoré témy sú im blízke, aký spôsob práce je im najprijateľnejší. Prípadne mohli zistiť, že sú doma vo všetkom a problémom nie je nič. Naučili sa pracovať individuálne, vo dvojiciach, či skupinách. Majú za sebou Olympiádu v Schonau, kde si museli poradiť dokonca v inak hovoriacom prostredí vystúpiť, síce v športových disciplínach, ale pred rodičmi z rôznych európskych miest.


Cirkus je akcia šiesteho ročníka. Tiež je spojená s pohybom, ale už je tam potrebné vniesť aj umelecký prvok, vystavať to celé ako program čísel, ktoré majú nejakú myšlienku. Je to veľký a náročný projekt a šiestaci sa ešte nezaobídu bez výdatnej pomoci dospelých. Ale potom, na javisku, už je tam každý sám za seba.


 Divadielka či divadlá nacvičuje každá trieda už od prvého ročníka. Často sú len prípravnou prácou a s väčšinou z nich sa nikdy pred verejnosťou nevystupuje. Ale mnohé boli predvedené na mesačných slávnostiach, ba dokonca aj na naozajstných javiskách. V deviatej triede vyvrcholia vo veľkom divadelnom predstavení, kde si žiaci urobia aj kulisy a kostýmy. 

 Eurytmické vystúpenia sú jedny z najnáročnejších. Nacvičiť aj ten najmenší kúsok stojí veľa síl, času a námahy. A niekedy je dosť ťažké primäť deti vystupovať. Šiestaci sa toho zhostili v hre Ako Jaromil ku šťastiu prišiel dokonca s dospelými eurytmistami.

 Flautistické vystúpenia predznamenávajú každodenné ranné nácviky hry na flautu. V nižších ročníkoch veľmi pravidelné, vo vyšších už často striedané aj inými činnosťami. Flauta ale žiakov sprevádza od prvého ročníka po deviaty.

Spev je tiež aktivita vyvíjajúca sa od prvej triedy. Tu si ôsmaci na mesačnej slávnosti zaspievali aj s hudobným doprovodom svojich spolužiakov a učiteľov. 

Mesačné slávnosti bývajú do roka tri. Každá trieda vystupuje, každá má svoj obmieňajúci sa program. Pohybový, umelecký, neraz v cudzom jazyku, ktoré sa na škole učia. 

Napriek všetkému, čo deviataci v škole zažili, majú mnohí z nich stiahnuté hrdlá, tréma robí svoje. Ale základy sú položené a záverečná prezentácia je pre nich ako maturita, či obhajoba diplomovky. Mohla som si vypočuť nejedno vyhlásenie o tom, čo to pre nich znamenalo, keď už mali po tom. Skrátka a dobre, naši deviataci po monitore a prijímačkách v žiadnom prípade nemajú pohov. Vtedy im to ešte len začne. Zvlášť, ak si dovtedy dávali načas. Nie raz sa stalo, že projekt ešte nebol na prezentáciu pripravený. Treba ale dodať, že nikdy to nebola lajdáckosť, to len choroba zamiešala karty. 

Okrem individuálnych projektov sa robia aj projekty skupinové. Najväčší projekt našej školy, ktorý bolo treba fyzicky urobiť,  bol projekt stavby lode. Siedmaci majú nosnú tému roka zámorské objavy, a tak sme ako škola zažiadali o grant. Siedmaci sa napokon do tejto úlohy nepustili, ale spracovali ju ôsmaci. Napokon svoju loď položili na vodu a zaplávali si v nej. Tak sa celoročná drina vrátila v okamihoch slávy, keď všetci  návštevníci Kuchajdy obdivovali to čudo na vode.

 Napokon, už ako deviataci, prerobili loď na herný prvok nášho ihriska. 


comments powered by Disqus