Waldorfská škola v Bratislave

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Súkromnej základnej školy waldorfskej je občianske združenie Výchova k slobode. Toto občianske združenie v súčasnosti nijakým spôsobom nezasahuje do praktického chodu školy. Z právneho hľadiska bolo potrebné pri založení školy.

Adresa zriaďovateľa:

Výchova k slobode o.z.
Vihorlatská 10
831 04 Bratislava

IČO: 36061042
bankové spojenie: FIO 2800137506 / 8330 (EUR)

comments powered by Disqus