Waldorfská škola v Bratislave

Strategická skupina

Rieši strategické úlohy v súlade s víziou školy. Rešpektuje nastavený systém majiteľstva procesov a úloh a rozhoduje len v prípade nejasností. Aktualizuje štatút školy. Strategická skupina je zložená z poverených členov pedagogického kolégia:

Slávka Šebová

Zuzana Bajusová