Waldorfská škola v Bratislave

Rada školy

Rada školy pri Súkromnej základnej škole waldorfskej, Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava (ďalej len „Rada školy“) bola v súlade s ust. § 5 ods.5 vyhlášky č. 291/2004 Z.z. zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zriaďovateľom školy t.j. dňom 30.11.2015. Ďalšie funkčné obdobie rady školy: 4.3.2020 - 4.3.2024.

Štatút rady školy TU.

    Členovia Rady školy                                   Zvolený / delegovaný / za        

1.

Jakub Hrbáň

predseda

zriaďovateľa

2.

Ján Cipár

podpredseda

pedagogických zamestnancov

3.

Marián Czére

člen

zriaďovateľa

4.

Arthur Takács

člen

zriaďovateľa

5.

Erich Šašinka

člen

zriaďovateľa

6.

Peter Hanečák

člen

rodičov

7.

Miroslava Sedlárová

člen

rodičov

8.

Zuzana Vasičáková-Očenášová

člen

rodičov

9.

Tomáš Kollárik

člen

rodičov

10.

Tatiana Jozefíková

člen

nepedagogických zamestnancov

11.

Soňa Sládková

člen

pedagogických zamestnancov


Kontakty na Radu školy:

všeobecný e-mail:rs@iwaldorf.sk

predseda:jhrban@gmail.com

podpredseda: jan.cipar@iwaldorf.sk


Zápisnice zo zasadnutí Rady školy posielame priebežne v Informatóriu školy.

comments powered by Disqus