Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Štyri príbehy, štyri temperamenty

Autor: Ivana Bánová, rodič, 26.4.2016

Nedávno sme si stručne predstavili temperamenty a ich význam vo waldorfskej pedagogike. Teraz je možno zaujímavé pre vás, rodičov, preskúmať, aký temperament prevláda u vašich detí. Pomôžem si knihou Helmuta ElleraČtyři temperamenty Příručkapro školu a život, aby som predstavila štyri rôzne deti, ktoré ráno prichádzajú do triedy.

Prvé dieťa. Rýchlo a ráznym krokom sa blíži chodbou. Neváha a pohotovo podáva ruku učiteľovi, hľadí mu priamo do očí, stisk je pevný a istý. Stručne sa pozdraví a rýchlo pokračuje ďalej k svojmu cieľu. Konečne. Prudko hodí tašku na zem, až sa pretrhol popruh. Mama to zasa zle prišila, pomyslí si dieťa nahnevane, je to jej vina. Postrčí tašku pod stôl. A teraz čakať! Prečo už ten učiteľ nezačne! Tvári sa otrávene. Najviac zo všetkého neznáša čakanie. Klepká si prstami po lavici. Zajtra radšej prídem neskôr, rozhodne sa, aby nemuselo toľko čakať.

Druhé dieťa. Prichádza pomaly a zasnene. Trochu sa kolíše zboka na bok. Konečne si všimne učiteľa, vloží mu ruku do dlane úplne uvoľnenú, bez snahy o stisk. Pomaly zdvíha hlavu, pohľad sa mu rozjasní a obdarí učiteľa priateľským úsmevom. Pozdraví sa, pohľad postupne kĺže ďalej a úsmev len pozvoľna mizne z tváre. Pokojne s úsmevom pokračuje na svoje miesto, tašku nechá skĺznuť z pliec. Sadne si do lavice, tašku si zavesí na háčik, veď je to predsa pohodlnejšie, ako ju niekam strkať. Trpezlivo, takmer nehybne čaká na začiatok vyučovania. V duchu premýšľa, že by si mohlo ešte odhryznúť kúsok chleba na desiatu. Keď sa ho učiteľ spýta, ako sa má, odpovie stručne: „Dobre.“

Tretie dieťa. Práve prichádza svižným krokom aj so spolužiakom, ktorému opisuje zážitky z predošlého dňa, veď sa toho udialo toľko zaujímavého! Potom zbadá učiteľa, rýchlo sa k nemu otočí a priateľsky ho uchopí za ruku a s ľahkosťou zašveholí pozdrav. Chvíľu na učiteľa hľadí a preskúmava ho: „Jej, vy máte nový sveter!“ Potom si ešte spomenie na ďalšie informácie, o ktoré sa chcelo s učiteľom podeliť. Rozpráva o chorom otcovi a chorom škrečkovi, ako sa obaja už majú lepšie. Potom sa ponáhľa na miesto. Ale prv ako si sadne, ešte rozdá pozvánky na oslavu narodenín. Veď učiteľ ešte nezačal. Najradšej by pozvalo všetkých, lebo ich má rado, ale mama mu dovolila pozvať iba niekoľko detí.

Štvrté dieťa. Blíži sa opatrne a dúfa, že si nikto nevšimne jeho skúmavý pohľad. Pozoruje veľmi pozorne situáciu pri dverách do triedy a uvažuje: Čo to zasa ten Janko rozpráva. Že mal chorého otca? Čo keby sa stalo môjmu otcovi tiež niečo zlé? Chudák Janko, také nešťastie! Počká kým sa uvoľní priestor pri učiteľovi a vedome k nemu kráča. Ruku podáva s dôverou, ale opatrne a uvážlivo. Zdraví sa tlmeným hlasom a opatrne ruku pustí. Potom ide najkratšou cestou na svoje miesto. Premýšľa pritom o učiteľovi a o Jankovi a o ostatných spolužiakoch. „Čo tu ten Janko toľko pobehuje. Len aby do mňa zas nestrčil. Aha, rozdáva nejaké pozvánky. Prečo pozval aj Ondreja? A spomenie si aj na mňa? Ak nie, už ho nikdy nepozvem...Jéj, Janko, ďakujem.“ Robí si starosti, či Janko stihne včas dôjsť na svoje miesto.

Uhádli ste, aký temperament prislúcha ktorému dieťaťu? Kto je flegmatik, cholerik, melancholik či sangvinik? Našli ste medzi týmito štyrmi deťmi niektoré, ktoré vystihuje správanie vášho dieťaťa?

Na budúce hodlám pokračovať témou, ako čo najlepšie pracovať s jednotlivými temperamentmi či už v škole, alebo v rodine. Takže pokiaľ chcete inšpiráciu, ako sa lepšie naladiť na svoje deti, čítajte o temperamentoch aj o týždeň.

Na spresnenie uvádzam správne odpovede: 1. Cholerik, 2. Flegmatik, 3. Sangvinik, 4. Melancholik.


comments powered by Disqus