Waldorfská škola v Bratislave

Stravovanie

Oznamy školskej jedálne.


V súvislosti so zmenami v oblasti financovania školského stravovania podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, prikladáme vzory záväznej prihlášky a odhlášky na stravu pre Vaše dieťa platnú od šk. roka 2020/2021 (každé dieťa na zvlášť prihlášku).

Odhláška zo stravovania

Zápisný lístok na stravovanie   (pdf )


Prečítajte si pokyny školskej jedálne na rok 2020_21: (pokyny TU)
STRUČNÝ NÁVOD K SYSTÉMU EDUPAGE

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA OBED - video


comments powered by Disqus