Waldorfská škola v Bratislave

Adventná špirála

Autor: Ivana Bánová, rodič, 8.12.2017

Ak sa povie advent, nie je to len o zhone, o vianočných trhoch či zlatých nákupných nedeliach... u nás vo waldorfskej škole je to o adventnej špirále. Je to zvyk, ktorým sa deti, ale aj učitelia a rodičia ladia na krásne predvianočné obdobie. Na obdobie očakávania toho, čo príde – veď názov advent pochádza z latinského slova adventus – prichádzajúci. Aby sme tieto štyri týždne tichej radosti neprežili iba na povrchu.

Podľa istej legendy sa za dávnych čias jednému pustovníkovi pred Vianocami zjavil zelený had so žiarivou korunkou na hlave a svetielkami na chrbte. Každé svetlo symbolizovalo jeden dobrý skutok, ktorý ľudia vykonali. Pustovník tak na radu hada usporiadal slávnosť pre deti z dediny. Tak vraj vznikla myšlienka zelenej špirály z čečiny, pripomínajúca zeleného hada. Žiaci vo waldorfských školách a škôlkach sa každoročne odvážne vydávajú do tmy za svetielkom v strede špirály, zapaľujú si svoje sviečočky a pomáhajú nimi osvetliť cestu magickým priestorom.

Cesta špirálou symbolizuje najmä cestu za svetlom, ktoré má každý hlboko vo svojom vnútri. Aj v čase, keď sa dni skracujú a svet sa ponára do tmy, každý si v sebe nesie zdroj svetla, ktorým môže svietiť na cestu sebe, ale aj ostatným. To je najväčší dar, ktorým môžeme obdarovať svet v tomto predvianočnom čase. Svetlom, ktoré je nositeľom pokoja, vrúcnosti, lásky, priateľstva, spolupatričnosti...


comments powered by Disqus