Waldorfská škola v Bratislave

Vzdelávací projekt Spolu múdrejší 3

Autor: Waldorfská škola, 26.1.2022

Naša škola sa opäť zapojila do vzdelávacieho projektu "Spolu múdrejší 3", ktorého cieľom je pomôcť našim deťom s učivom, ktoré sme pre pandemické opatrenia nedokázali priniesť v plnej kvalite. Doučovanie je prístupné pre každého záujemcu po vzájomnej dohode učiteľa, žiaka a rodiča. Tešíme sa, že týmto projektom budeme bližšie ku kvalite výučby, na ktorej nám naozaj záleží.

Spolu múdrejší 3  

  


comments powered by Disqus