Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Ivana Bartovičová.

ivana.bartovicova@iwaldorf.sk

Ivana Bartovičová

Kto som?

Triedna učiteľka. Pochádzam z Trnavy a krásne detstvo som prežila v neďalekej dedinke. Na základnú školu som už chodila v Bratislave, najskôr na Jelačičovu, od tretieho ročníka na ZŠ na ulici M.C.Sklodowskej, kde mala vo svojich počiatkoch – od roku 2001 do roku 2004 – svoje priestory aj naša škola. Strednú priemyselnú školu dopravnú som navštevovala v Trnave, rok po maturite som pracovala ako ekonómka na finančnom oddelení SVD, dnes ŽSR. Na dnešnej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som strávila svoje vysokoškolské roky. Po skončení štúdia som sa vydala a zostala som v Nitre do roku 2001, učila som 1 rok na ZŠ v Žitavanoch pri Zlatých Moravciach a 6 rokov na ZŠ v Dražovciach pri Nitre. Po presťahovaní sa do Bratislavy som učila na dvoch ZŠ. V roku 2002 sa mi narodila dcérka Eliška.

Prečo som na WŠ?

Už počas štúdia na vysokej škole som sa zaujímala o rôzne spôsoby, akými pristupovať k deťom, k ich výchove, vzdelávaniu, pozorovala som učiteľov, keď sme mali povinnú prax a nešlo mi do hlavy, prečo to štúdium učiteľstva nevedia urobiť zaujímavejšie, spätejšie s realitou, vychádzajúce z praxe. Keď som už pracovala, zúčastňovala som sa Projektu Orava, išlo o inovatívne metódy vo vyučovaní, prednášané americkými lektorkami. Tiež som načrela aj do ITV. A keď vrámci špecializačného inovačného štúdia bolo možné začať študovať waldorfskú pedagogiku, tak som sa na to dala a po veľmi krátkom čase som videla, že toto je to, čo má zmysel. Dostala som odpovede na množstvo mojich otázok a denne sa na vyučovaní presviedčam o tom, že toto je tá správna cesta.

Čím žijem?

Najmä školou. A vrámci toho sa dostanem k mnohým zaujímavým veciam, ako sú napríklad kurzy liečebnej pedagogiky, kurzy odhaľovania hlasu pomocou metódy pani Werbeck, semináre pre vyššie stupne na waldorfskom lýceu v Prahe, práca s rečou. Uvedomujem si, že ten čas na škole je naplnený krásnymi, zmysluplnými vecami, činnosťami: pobytmi v prírode, stretnutiami so zaujímavými, príjemnými ľuďmi, kultúrnymi akciami, krásnymi knihami...

Moje vzory a inšpirácie

Najväčšími vzormi sú pre mňa živí ľudia, ktorých vidím, zažívam v ich denno-denných snahách urobiť veci lepšie, premýšľajúcich nad tým, čo robia, robiacich drobné veci, no s ochotou, láskou, dôslednosťou. Mám vo svojom blízkom okolí ľudí, ktorí robia môj život krajším, a tým, akí sú, mi pomáhajú aj ťažké situácie čoraz lepšie zvládať a odhaľovať aj miesta, z ktorých sa dá na svet, na situáciu pozrieť z iného uhla.
A tých oficiálne múdrych vzorov mám plnú knižnicu.