Waldorfská škola v Bratislave

Ekológia a životné prostredie

Workshop omietania hlinou s prednáškou

Autor: Miroslava Okuliarová, učiteľ, 2.6.2014

Príďte podporiť stavbu hlinenej učebne pre deti a zároveň sa naučiť niečo o omietaní a prírodnom staviteľstve na workshop 14.-15.6.! Vstupné použijeme na úhradu nákladov lektora. Náklady na materiál hradil Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. (Vstupné neplatí pre rodičov našej… Pokračovať v čítaní

Pravda o mobilnom žiarení - prednáška s diskusiou

Autor: Waldorfská škola, 27.5.2014

Srdečne vás pozývame! Pokračovať v čítaní

Zelená strecha pokračuje

Autor: Miroslava Okuliarová, učiteľ, 23.5.2014

Náklady na materiál hradil Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. Pokračovať v čítaní

Čo by som chcela urobiť, aby bol svet lepší.

Autor: Waldorfská škola, 6.9.2013

(Toto je článok, ktorý písala naša žiačka na konci šiestej triedy na moju otázku - Čo by si chcela urobiť, aby bol svet lepší. Ak máte enviromentálne cítenie, prečítajte si a prípadne jej napíšte.)No, predovšetkým by som bola prísnejšia ohľadne odpadu... Odpadu, ktorý putuje do… Pokračovať v čítaní

Tretiaci na stavbe

Autor: Miroslava Okuliarová, učiteľ, 17.6.2013

Naši tretiaci spolu s rodičmi, a tak trochu aj s celou školou stavajú hlineno-slamený domček na záhrade. Je to obrovský projekt a rastie každým dňom.Minulý víkend sme si zažili s deťmi a ich rodičmi príjemnú atmosféru pri stavbe drevenej konštrukcie aj s chutným občerstvením, ktoré… Pokračovať v čítaní

Za čistejšiu Bratislavu

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 3.5.2011

Ako mnohé školy na Slovensku, aj Súkromná základná škola waldorfská sa 20.apríla 2011 pripojila do “upratovacej akcie” pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.). Tá naša sa zapojila pod názvom Za čistejšiu Bratislavu. Pracovalo všetkých 9 tried, teda približne 180 žiakov a celý učiteľský zbor. Dve… Pokračovať v čítaní

Moralita kontra moralizácia – veľkonočná úvaha

Autor: , 22.4.2011

Vo svojej praxi špeciálneho pedagóga sa stretávam s otázkou ako niektorým deťom sprostredkovať tajomno pravidiel, ktoré dospelí akoby vedeli „odjakživa“ a deti sú nimi trápené a obmedzované. Pravdaže to trochu zveličujem, ale vysvetlite dieťaťu prečo nemá kričať škaredé slová na plný… Pokračovať v čítaní