Waldorfská škola v Bratislave

Za čistejšiu Bratislavu

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 3.5.2011

Ako mnohé školy na Slovensku, aj Súkromná základná škola waldorfská sa 20.apríla 2011 pripojila do “upratovacej akcie” pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.). Tá naša sa zapojila pod názvom Za čistejšiu Bratislavu.

Pracovalo všetkých 9 tried, teda približne 180 žiakov a celý učiteľský zbor. Dve triedy upratovali v priestoroch školy a ostatné vyšli do širšieho okolia. Hoci priľahlé sídlisko Mierová kolónia je pekne udržiavané, predsa sa našli na zemi odhodené odpadky. Žiaci 8. triedy sa rozhodli pomôcť v Dome sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, kde upravovali a skrášľovali zelené plochy Domova.

Po ukončení akcie sa viacerí oslovení žiaci vyjadrili, že ju považujú za prínosnú. Uvedomujú si, že v čistom prostredí sa žije lepšie a kultúrnejšie. Nazbierali toľko odpadkov, že sa naplnil takmer celý veľkokapacitný kontajner, ktorý škole pomohol zadovážiť starosta mestskej častí Nové Mesto Rudolf Kusý – za čo mu týmto ďakujeme.

Renata Kubečková
koordinátor

comments powered by Disqus