Waldorfská škola v Bratislave

Eurytmia u piatakov

Autor: Monika Dojčárová, učiteľ, 13.10.2015

Znes slnko na zem,

Ty, človek, si postavený

medzi svetlo a temnotu.

Buď bojovníkom svetla.

Miluj zem!

V žiariaci drahokam

premeň rastliny,

premeň zvieratá,

premeň sám seba.


Eurytmia v 5. triede sa spája s dejepisom a dávnymi kultúrami, ktoré sa vyučujú na epoche. Texty a básne sa umelecky spracúvajú, žiaci tvoria spoločné formy, vnímajú sa navzájom. Výsledkom je súhra, harmónia, pochopenie textu cez pohyb. Umelecky spracovaná báseň môže byť v rodnej, alebo v cudzej reči.

Trage die Sonne auf die Erde,

du, Mensch, bist zwischen

Licht und Finsternis gestellt.

Sei ein Kämpfer des Lichtes.

Liebe die Erde!

In einen Edelstein

verwandle die Pflanzen,

verwandle die Tiere,

verwandle dich selbst.comments powered by Disqus