Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Monika Dojčárová.

monika.dojcarova@iwaldorf.sk

Monika Dojčárová

Kto som?

Učiteľka angličtiny a eurytmie.

Vyštudovala som riadenie ľudských zdrojov na City University, BA, neskôr učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave. Eurytmiu som študovala v štvorročnom dennom štúdiu na Bildungsstatte fuer die Eurythmie, Viedeň, Waldorfské vzdelávanie som študovala u T. Richtera, Viedeň. Pochádzam zo Senca.

Mám syna Christiána.

Prečo som na WŠ?

V mojich začiatkoch som sa pre waldorf rozhodla, lebo mi bol vnútorne blízky. Po rokoch pedagodických skúseností s konkrétnymi deťmi som nadobudla presvedčenie, že waldorfská metóda je skutočne schopná vychovať človeka, ktorý má svoj slobodný, zrelý názor na svet a javy v ňom, človeka, ktorý je všestranný a rozhľadený. Ponúka živé vyučovanie, v ktorom sa mnohému učia nielen deti ale aj ja.

Čím žijem?

Vo voľnom čase sa venujem hlavne svojmu synovi, ale aj literatúre, najmä anglofónnej, prírode, turistike, záhradkárčeniu, hudbe a umeniu, svojim priateľom a rodine.
Inšpirujem sa múdrymi ľuďmi / V. Frankl, M. Gandhi, J. W. Goethe, A. Saint Exupéry/ a duchovným poznaním.