Waldorfská škola v Bratislave

Štvrtáci a ich projekty

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 2.4.2013

Máme za sebou epochu prírodovedy, ktorú si deti užili od začiatku až do konca. Hlavnou témou boli človek, niektoré zvieratá a rozdiely medzi nimi.  Pri látke o zmysloch sme si aj hravým spôsobom testovali chute a sledovali vtipné reakcie spolužiakov. Zvieratá však deti zaujali najviac a preto sa živo  zapájali do výuky. Samé ma vedeli dopĺňať  o mnohé zaujímavosti z ich života. Deti si pripravili aj krásne projekty o zvieratách, ktoré potom prezentovali pred celou triedou. Veľký potlesk dostala Danielka Grochalová, Janka Malinovská, Kristina Shaknazarová, Rebeka Mikuličová, Sára Nitonová a iní. Niektoré (Mirko Bednár, Eliška Bartovičová alebo Šimon Štrompach) už predbehli štvrtácke učivo a spracovali projekty o zvieratách z piateho ročníka.  Projekty boli potom zavesené na stene, kde  deti aj neskôr mohli lepšie prezrieť prácu spolužiakov.

Štvrtákov príprava projektov tak nadchla, že Marko Bugár a Hugo Dušenka chceli ešte robiť projekt o Japonsku. Ale odporučila som, aby ešte vydržali do siedmeho ročníka, keď budú preberať zemepis sveta.... :-)

 


Fotogaléria

comments powered by Disqus