Waldorfská škola v Bratislave

Práce na pozemku - 7. ročník

Autor: Alena Klčová, učiteľ, 27.1.2013

Polovica siedmakov začala s prácami na pozemku hneď v septembri. Druhú polovicu to čaká na konci školského roka. 

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa toho nakopilo hodne. A tak naozaj nebola núdza o to, aby bolo čo robiť. 


Začali sme zbieraním opadaného ovocia. Jablone a hrušky sa v plnom prúde čistili od hnijúceho a červavého ovocia. Bodce, ktoré zhotovil náš pán školník si prišli na svoje. Okrem toho bolo treba zvonka poumývať okná na hornom poschodí budovy, ktoré treba umývať z lešenia a na konci prázdnin už na to dáko nevyšiel čas. Pomocníkov rodičov prišlo málo a naša pani upratovačka má už svoj vek a na lešenie sa jej už behať nepatrí. Zato siedmaci z toho mali neskutočnú radosť. Samozrejme, nie všetci. Skúsiť chceli, ale hojdajúce sa lešenie a výška mnohých odradili. Dobrá skúsenosť.  Aspoň som si overila, ako sú na tom so sebazáchovným pudom. Chlapci sa určite nedali zahanbiť. A keby som im to dovolila, točia to okolo školy dodnes. 

Starostlivosť potrebujú aj kvety v budove. A tak sme občas obstarali ich poliatie, či zachránili ich po preliatí.


Živý plot  na prednom dvore cez prázdniny tiež riadne vyrašil a tak mu siedmaci trocha napravili frizúru


Neustálu pozornosť si vyžaduje aj ihrisko na prednom dvore. Veže a stromová ohrada sú podchvíľou plné piesku, hliny, listov a konárikov, čo tam nanosia naše usilovné waldorfské drobce. A tak, aby tam mali stále čistučko pre nové hry, siedmaci zametali každý deň.

Rovnako to bolo s altánkom na zadnom dvore.

Práce prebiehali väčšinou tak, že na ich vykonanie stačila skupinka detí a za jednu hodinu sa toho stihlo oveľa viac. 

Jeden deň sme však venovali sadeniu liesky a na tejto činnosti sa podieľala celá skupina. Pre každého sa našla práca. Bolo treba vyčistiť priestor sadenia. Vykopať dostatočne hlbokú jamu. Nanosiť vody na naliatie do jamy a následné poliatie. 

Potom som si prehodnotila, ako sa nám darí a ako to vyzerá s pozemkom a povedala som si, že nastal čas na zmenu. Žiaci dostali úlohu obísť pozemok a spísať do zošita všetko, čo je treba v areáli urobiť. Bola som veľmi prekvapená, keď prišli s výsledkami. Sú veľmi pozorní a všimli si úplne všetko. A tak nasledoval ďalší krok - rozdelenie týchto prác na tie, čo zvládneme sami a na tie, čo vyžadujú pomoc rodičov. Či už fyzickú, alebo finančnú. To, čo sme dokázali samostatne, sme si mohli zadeliť na prácu pre seba a každý si vybral prácu, ktorá sa mu páčila a mal chuť ju robiť. Tým sme predišli frfľaniu - a prečo zasa toto a to už nás nebaví.

Chlapci si zvolili upraviť doskočisko,

dve dievčatá sa starali o jazierko, Alica udržiavala vporiadku altánok a herné prvky ihriska a ostatné dievčatá sa pustili do údržby asfaltových plôch. Začalo padať lístie a zametať bolo treba naozaj denne. Lístie sa odvážalo na kompost a vzhľadom k tomu, že sa zmenilo miesto jeho pobytu, staré kompostisko bolo treba prehodiť na nové miesto.  

 Hrabanie lístia je celkom nudná, stále sa opakujúca činnosť vhodná pre flegmatikov. Cholericko- sangvinické povahy z toho potrebovali urobiť zábavu. A waldorfské deti sa nezapreli. Z lístia vznikali umelecké diela. 

Keď sa lístia nakopilo tak, že malá skupinka to už nemohla stihnúť a bolo ho treba vyhrabať aj spod stromov, nastúpili sme všetci. A zasa to nešlo len tak. Aspoň hru z toho bolo treba spraviť. A tak vznikali listové kopy. Do nich sa najskôr skákalo a až potom mohli byť odvezené na miesto určenia.


Nezabudli sme ani na úlohy, pri ktorých sme potrebovali pomoc rodičov. Vznikol projekt, kde si dvaja chalani nafotili basketbalové ihrisko a dokreslili prvky, čo by tam potrebovali. Dve dievky urobili projekt o dorobení detského ihriska. Všetci boli vypočutí na rade rodičov. Ihrisko na prednom dvore sa odvtedy celkom pohlo a na basketbelové ihrisko dostali chlapci úlohu zohnať prehľad materiálov a firiem, aby sa dalo vyberať. Zatiaľ ale nespravili, čo treba. :-)

Suché a slnečné počasie jesene nám neumožnilo venovať sa tomu, čo prioritne majú siedmaci v popise práce. Starostlivosť o bylinkovú špirálu a bylinky popri cestičke do školy. Zdravý životný štýl je téma siedmeho ročníka na biológii a bylinky ako alternatívna liečba či preventívne udržiavanie zdravia tam určite patria. Keď konečne zapršalo a zem prestala byť tvrdá ako betón, pustili sme sa do toho. 

comments powered by Disqus