Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

O čo ide telesnej výchove vo waldorfskej škole v Bratislave

Autor: Jozef Malý, učiteľ, 10.12.2012

Predmet telesná výchova je súčasťou komplexného vzdelávania žiakov v problematike zdravia a smeruje na jednej strane k poznaniu vlastných pohybových možností, na druhej strane k poznávaniu účinkov konkrétnych pohybových činností na telesnú zdatnosť, duševné a sociálne zdravie. Človek potrebuje približne prvých dvadsať rokov života dokiaľ jeho kostný systém končatín dosiahne konečnú veľkosť a odpovedajúce svalstvo tela sa tomu prispôsobí. V druhom desaťročí, kde rast kostí nadobudne mohutnú intenzitu a nakoniec svoj záver, je systém kostí a svalov ako aj látkovej výmeny osobitne prispôsobivý.

Veľmi pováženiahodné  - najmä u mládeže - sú zdravotné vplyvy vrcholového športu, ktoré môžu čiastočne viesť k nekorigovateľným poruchám hormonálneho systému a systému výmeny látok. Telesná výchova vo waldorfskej pedagogike, ktorá sa v každom predmete snaží vychádzať z vývojovej antropológie, usiluje o to, aby pohybová činnosť a zážitok z nej prichádzali k žiakovi v primeranom čase a intenzite, s ohľadom na celkové zdravie a harmonický rozvoj žiaka v dlhodobom kontexte. Telesnej výchove vo waldorfskej pedagogike nejde teda predovšetkým o špecializáciu za účelom zvýšenia výkonu v nejakej činnosti ale o univerzálnu telesnú zdatnosť a telesne, duševné i sociálne zdravie žiaka.  

Ako konkrétny príklad možno uviesť každoročný projekt cirkusového vystúpenia šiestej triedy; fotografie z neho možno vidieť tuna:

 http://www.dominikbugar.com/waldorf/cirkus-2012/index.html

Jozef Malý, učiteľ Telesnej výchovy


comments powered by Disqus