Waldorfská škola v Bratislave

Jozef Malý.

jozef.maly@iwaldorf.sk

Jozef Malý

Kto som?

Učiteľ  telesnej výchovy na škole.  Vyštudoval som odbory Telesná výchova (waldorfská pedagogika) a Triedny učiteľ (waldorfská pedagogika) na Freie Hochschule Stuttgart (Slobodná vysoká škola Stuttgart, Nemecko). Predtým som študoval liečebnú pedagogiku a sociálne umeleckú terapiu na Akadémii sociálního umění Tabor v Prahe. V rámci tohto štúdia som rok pracoval v špeciálno-pedagogickom domove pre deti a mládež Haus Raphael (Neustadt/Weinstr., Nemecko).  Po trojročnom intenzívnom dennom štúdiu Bothmerovej gymnastiky  v rámci štúdia na Freie Hochschule Stuttgart som získal medzinárodný certifikát, ktorý ma oprávňuje vyučovať túto gymnastiku. Tej sa odvtedy venujem, až na zriedkavé výnimky, denne. V nej nachádzam (tak ako v matematike) krásu a jasnosť zákonitostí, ktoré presahujú lineárnu logiku.

Prečo som na WŠ?

Najmä z dvoch dôvodov:  

  1. Ako mladý človek som sa venoval športom ako futbal, basketbal či tenis, v zime zasa hokeju či lyžovaniu. Na základnej škole k tomu pribudlo karate, na strednej kung-fu, počas štúdia v Prahe aikido. Stále som ale hľadal pohyb, ktorý by zjednotil vôľu s morálnou pravdivosťou. Takýto pohyb som napokon našiel v Bothmerovej gymnastike ako aj v metodike a didaktike vyučovania telesnej výchovy vo waldorfskej pedagogike. Waldorfská pedagogika mi umožňuje na základe komplexného poznania a poznávania vyvíjajúceho sa človeka vyučovať zodpovedne. Telesnú výchovu sa snažím vyučovať nejednostranne t. j. s dostatočnou komplexnosťou tak, aby podporovala celkové zdravie žiaka.
  2. Chcem pracovať v modernom spoločenstve bez hierarchického usporiadania, ktoré mi neurčuje, čo mám konkrétne robiť, ale rešpektuje moju individuálnu iniciatívu, tak ako aj individuálne iniciatívy ostatných členov spoločenstva.  

Čím žijem?

Waldorfskou školou, rozvíjaním partnerského vzťahu so svojou snúbenicou, dobrým rozhovorom, dobrým článkom či knihou, prechádzkami v prírode, dobrým koncertom vážnej hudby, telesnou výchovou a športovými hrami (mimo školy  s obľubou už roky hrávam tenis, rád si zahrám aj basketbal) a Bothmerovou gymnastikou.

Moje vzory a inšpirácie

Napr. obetavá pomoc  Anežky Janátovej mladým ľuďom v ich hľadaní, poctivý zápas Daga Hammarskjölda (bývalý tajomník OSN a nositeľ Nobelovej ceny za mier) o mier vo svete, eseje Otokara Březinu, cyklus symfonických básni „Má vlast“ Beřicha Smetany, metóda poznávania  J. W. Goetheho, veľká zanietenosť Rudolfa Steinera o zdravý vývoj ľudskej individuality,  hlboká úcta a poznanie ľudskej postavy v jej dynamike i statike u Fritza Graf von Bothmer, knihy antropologie od pána Ernst-Michael Kranich, kniha Morphologie des menschlichen Organismus (Morfológia ľudského organizmu) od prof. Johannes W. Rohen.