Waldorfská škola v Bratislave

Obyvateľom Japonska

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 23.5.2011

píšu žiaci waldorfskej školy v Bratislave, v hlavnom meste Slovenska, ktoré je krajinou ležiacou v samom srdci Európy.

Denno-denne sme počúvali o udalostiach, ktoré postihli vašu krajinu a učitelia spolu so žiakmi vyšších ročníkov premýšľali, ako vyjadriť podporu a obdiv k statočnosti vašich ľudí. Keďže sa blížilo k Veľkej noci, ktorá je pre mnohých ľudí našej kultúry významným sviatkom, rozhodli sme sa spojiť našu veľkonočnú besiedku a bazár s podpornou akciou Japonsku. Žiaci ôsmeho ročníka pripravili sushi, ktoré s veľkým úspechom predávali na bazáre a výťažok z tohto predaja vložili do zbierky pre Japonsko.

V pondelok 18.4.2011 sa celé dopoludnie nieslo v duchu podpory Japonsku. Každý ročník podľa svojich možností a schopností.

Prváci si vypočuli rozprávku o Isimbosim. Druháci a tretiaci mali na návšteve mamičku dvoch detí z týchto tried, ktorá istý čas žila v Japonsku. Naučili sa pár slov po japonsky, vypočuli si rozprávanie o tejto krajine a zúčastnili sa na tradičnom japonskom čajovom obrade. Počas celého týždňa skladali krásne origami. Štvrtáci i piataci sa rozprávali o vašej krajine a piataci sa rozhodli venovať výťažok z predaja vlastnoručne pečených koláčov do zbierky pre Japonsko. Šiestaci si zozbierali rôzne informácie o krajine vychádajúceho slnka a kreslili rozkvitnutú sakuru. Siedmaci sa na hodine výtvarnej výchovy venovali tradičnej japonskej kresbe tušom kaligrafickými štetcami. Žiaci ôsmeho ročníka sa na hodine ručných prác rozprávali o tradičnom japonskom oblečení – o kimone, nakoľko ich ročnou témou je ušiť si pre seba kus odevu. Tiež nacvičili tieňové divadlo, ktoré predstavili pred žiakmi nižších ročníkov. Na hodine matematiky cvičili aikido, čo sa im veľmi páčilo a spolu s deviatakmi viedli rozhovory o vašej krajine. Deviataci týždeň pred touto celoškolskou akciou na epoche zemepisu rozoberali Japonsko z geografického hľadiska, učili sa o vašej histórii, súčasnosti, kultúre, inakosti, kreslili si mapu a skladali žeriavy.

Navečer prišiel do školy novinár a fotograf, tiež rodič našej školy Andrej Bán, ktorý sa niekoľko dní predtým vrátil z Japonska a porozprával najmä dospelým o tejto krajine.

Všetci učitelia našej školy venovali plat za dve hodiny práce v tento deň do zbierky pre Japonsko. Sme si vedomí, že naša pomoc je len kvapka v mori. No chceli sme sa aspoň takýmto spôsobom podieľať na pomoci, ktorá k vám prúdi z rôznych smerov a dúfame, že u vás bude silným prúdom. Hoci je vaša krajina od nás zemepisne veľmi vzdialená, nie je nám ľahostajná a naše myšlienky a priania preklenú túto diaľavu.

Prajeme vám všetko dobré!
Žiaci a zamestnanci Súkromnej základnej školy waldorfskej v Bratislave.


comments powered by Disqus