Waldorfská škola v Bratislave

Ako deviataci tepali meď

Autor: Tatiana Maťová, učiteľ, 25.5.2011

Súčasťou pracovného vyučovania v 9. ročníku je kovotepectvo, tepanie z medi. Ako pracujeme? Najprv sa pozrieme spolu so žiakmi na meď z rôznych strán, ako ju opracovávali v minulosti naši predkovia, čo z nej vyrábali, kde ju môžeme vidieť v prítomnosti, ako pôsobí v ľudskom tele. Potom predstavím žiakom, aké pomôcky a náradie budeme používať, ako budeme postupovať. Začíname meraním ruky, kreslením náramku na plech, jeho vystrihnutím, opracovaním okrajov plechu a následným tepaním. Na koniec náramok ozdobíme, vyleštíme. Práca s meďou je zavŕšená výrobou misky.

Miska je téma, ktorá sa na pracovnom vyučovaní vyskytne niekoľkokrát, prechádzame od najmäkkšieho materiálu po najtvrdší: v prvých ročníkoch miska z ovčej vlny -ako hniezdo pre kuriatka, miska z mäkkého vosku, vymodelovaná z hliny (v 4. ročníku), vydlabaná z dreva (v 6. ročníku), vytepaná z medeného plechu (v 9. ročníku). Miska ako obraz vnútra, kde každý „načrie“ tak hlboko, ako mu je prirodzené.

Keď prichádzate na vyučovanie kovotectva, už z diaľky počujete búchanie. Atmosféra na hodine je ako v naozajstnej kovotepeckej dielni, kde každý je zahĺbený do svojej práce. Počujete pravidelný rytmus kovoteopeckých kladiviek: cink – buch, cink, cink – buch, buch…znie rytmická pieseň medi. Misky dostávajú svoj konečný tvar. Výsledky sú často veľmi originálne. Posúďte sami!


comments powered by Disqus