Waldorfská škola v Bratislave

Ing. Tatiana Maťová.

tatiana.matova@iwaldorf.sk

Tatiana Maťová

Vyštudovala som FA STU  BA, odbor priemyselný dizajn. Vždy som chcela robiť pre deti. Aj moje študijné práce boli pre deti „ Hračka ako pomôcka pre postihnuté deti“, „Nosič“ ( pomôcka na nosenie dieťaťa). Popri škole som tiež začala pracovať s deťmi v CVČ v rámci výtvarných a remeselných krúžkov.

S waldorfskou pedagogikou som sa prvýkrát stretla keď mala moja najstaršia dcéra 2 roky a premýšľala som kam ju dám do školy. Dostala sa mi do rúk kniha „Výchova k slobode“.  Po jej prečítaní som sa rozhodla, že svoje dieťa chcem dať do takej školy, ktorá bude v súlade s myšlienkami výchovy ku slobode. Začala som hľadať niekoho, kto by takú školu založil, keďže v tom čase u nás nebola. Spojila som sa s ľuďmi, ktorí organizovali stretnutia pre budúcich waldorfských rodičov a začala som im pomáhať s organizovaním stretnutí. Toto obdobie trvalo 8 rokov.

Postupne som vkĺzla do myšlienok waldorfskej pedagogiky a uvedomila som si, že moje rozhodnutie pre túto cestu bolo správne. Moje ÁNO pre túto pedagogiku bolo silnejšie, pretože waldorfská pedagogika vníma dieťa na všetkých úrovniach ( fyzickej, duševnej, duchovnej) a snaží sa rozvíjať všetky zložky v správnom čase.

Ako matka som sa cítila byť nedostatočne informovaná o výchove, preto som sa prihlásila na kurz waldorfskej pedagogiky, ale po roku som ho z rodinných dôvodov opustila. Kurz som dokončila o 7 rokov neskôr v Prahe.

Ako dizajnéra a matku ma zaujímala tvorba hračiek,začala chodiť na kurz šitia waldorfských hračiek .  Neskôr som začala robiť kurzy waldorfských hračiek pre mamičky. V tom čase som začala šiť hračky na objednávku. Neskôr som absolvovala základný kurz chirofonetiky, potom ešte waldorfský seminár pre 6. -12. ročník.

Waldorfskú školu som veľmi priala mojím deťom. Nakoľko jej vznik trval dlho, nastúpili do nej až moje dve mladšie deti, ktoré boli jej prvými absolventami. Na waldorfskú školu som teda prišla ako rodič. Na začiatku som bola k dispozícií na zastupovanie a viedla som krúžky. Neskôr som prijala ponuku pôsobiť ako klubistka vo 4.tom ročníku a učiteľka ručných prác. Neskôr som bola ich triednou učiteľkou v 8. a 9.tom ročníku.

Momentálne som učiteľkou výtvarnej výchovy, ručných prác v deviatom ročníku a prác na pozemku. Dokončujem si posledný ročník seminára s goetheanistickým umením a s antropozofickou medicínou. V budúcnosti by som sa rada venovala umeniu, umeleckej terapii spojenú so sociálnym umením.

Už niekoľko rokov som adminom školskej Fb stránky. Zaujímam sa o celkové dianie v škole, v antropozofickom aj v neantropzofickom svete. Snažím sa využívať nové cesty komunikácie na priblíženie myšlienok a práce waldorfského učiteľa širšiemu okoliu. Keď ma niečo osloví, tak to pretavím aj do slov na webovú stránku.

Ku záhrade a k prírode mám vzťah od malička, zobrala som si na starosti školskú záhradu, jej dotvorenie. Rada sa na ňu dívam okom umelca a kreslím ju. Najradšej mám jeseň, rada sa kúpem v jej rôznych farbách . Naplno ju zažívam v procese od semienka po plod. Dúfam, že v školskej záhrade sa mi podarí dokončiť nedokončené. Na dokončení jazierka pracujem už druhý rok, podarilo sa mi vyzbierať na dražbách umeleckých a remeselných diel dostatok peňazí na jeho revitalizáciu. Plány sú veľké, dúfam, že s nadšením detí, rodičov a kolegov sa mi to podarí.