Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Waldorfské stredné školy sú najlepšie v Čechách

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 26.6.2011

Kvalita školy a jej pedagogického prístupu sa nemeria teoretickými konštatovaniami či mediálnymi podozreniami na jej adresu, ale merateľnými aj nemerateľnými výsledkami jej práce. Keďže v Českej republike už niekoľko rokov existuje aj stredoškolský stupeň waldorfského vzdelávania, je možné túto pedagogiku hodnotiť už zodpovednejšie a jasnejšie než na Slovensku. V súvislosti so zavedením nových externých maturitných skúšok v školskom roku 2010/11 bol zverejnený štátny rebríček najúspešnejších škôl podľa testovania maturitných výsledkov ich absolventov.

V Čechách vznikli waldorfské stredné školy pod hlavičkou stredných odborných škôl, a tak boli aj hodnotené v štátnom rebríčku. Verejnosť, rovnako ako na Slovensku, dezorientovaná negatívnymi kampaňami o waldorfskej pedagogike, musela byť zrejme poriadne zaskočená, keď sa v rebríčku negymnaziálneho typu škôl umiestnilo pražské waldorfské lýceum na 1. mieste pred všetkými strednými odbornými školami v Českej republike, pričom rovnaké prvenstvo získala aj semilská waldorfská škola v rámci libereckého kraja.

Práve v týchto dňoch podávame na Ministerstvo školstva žiadosť o založenie waldorfského lýcea v Bratislave, aby aj na Slovensku dostala táto pedagogika šancu ukázať svoje výsledky, aby aj u nás mohla vzniknúť najlepšia stredná škola.

Našim kolegom a maturantom v Čechách blahoželáme a prajeme veľa síl do budúcnosti!

odkazy na zdroje:

comments powered by Disqus