Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Kvalitná škola 2: Pohoda či náročnosť?

Autor: Xénia Činčurová, učiteľ, 14.11.2010

Zdá sa mi, že slovo pohoda vo vzťahu k škole sa používa skôr ako podozrivé a degradujúce „vážne vzdelávacie ciele.“ Prinajmenšom v diskusiách okolo alternatívnych škôl, ktoré bývajú obviňované z „hravosti“ či „nenáročnosti.“ Asi väčšina cieľavedomých rodičov, ktorí chcú dať deťom to najlepšie vzdelanie, hľadá opak: nároky, vážnosť, množstvo vedomostí a to všetko ešte aj čo najrýchlejšie. Najlepšie už od škôlky.

Lenže skutočné, hlboké vzdelanie si vyžaduje čas na premýšľanie, redukciu kvantity na kvalitu, povinného na zmysluplné, nadšenie hľadačstva, vnútornú motiváciu chcieť vedieť, teda „hrať“ sa s preberanou látkou a objavovať jej rôzne aspekty a súvislosti. Účelovosť, efektivita, rýchlosť, presnosť postupu, zvládanie množstva úkonov patria do sféry strojov, lebo toto sa dá zvládnuť len za cenu zmechanizovania činností. Bez možnosti uvažovať, skúmať, rozhodovať a tvoriť. Teda predpokladov akejkoľvek intelektuálnej činnosti, ktorá by mala byť doménou škôl.

Ak má naše dieťa zo školy pocit ubíjajúcej povinnosti, potom aj keď sa zdanlivo „učí“, v skutočnosti len otročí: učí sa podriaďovať nezmyselným nárokom, skláňať chrbát, prehliadať zmysel vecí, nebrať svet vážne, zapierať samo seba. Pri tomto vzťahu k učeniu nepoznáva, ale naopak, uspáva svoje myslenie v ľahostajnosti – v lepšom prípade – v mene zapamätávania.

Pohoda pri vyučovaní teda neznamená otupenie zmyslov v záhaľke, ale vďaka príjemnej nálade ich odpútanie od povinnosti, rutiny a ich otvorenie nadšeniu a tvorbe. Vtedy začína dobrodružstvo poznávania sprevádzané pocitom pohody a radostnej hry.

Ak chce dnes niekto školám predpisovať ich náplň, ako to bolo v prípade vlasteneckého zákona, odporúčala by som začať nariadením o návrate škôl k ich pôvodnému významu. Aby sa z mordoviska stalo miesto inšpirácií, zážitkov z poznania a príjemnej, ľudskej atmosféry. Jednoducho, miesto pohody.

Je to utópia alebo reálna možnosť?

Tento článok patrí do seriálu Kvalitná škola, z ktorého zatiaľ vyšli nasledovné časti:


comments powered by Disqus