Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Vianočná besiedka 2019

Autor: Jasmína Fugger, učiteľ, 14.12.2019

V druhú decembrovú sobotu, 14.12.2019 sa v priestoroch waldorfskej školy v Bratislave uskutočnila Vianočná besiedka spojená s tradičným bazárom. O 14.00 popoludní boli priestory školy už krásne vyzdobené a nachystané k tomu, aby program vystúpení našich detí mohol začať. Besiedku, ktorá sa uskutočnila v telocvični otvorila a moderovala deviatačka Mima  Salvová. Otvorili ju štvrtáci svojim spevom ľudových kolied a hrou na flaute. Slávnostnú, ba priam až posvätnú náladu prinieslo zborové predvedenie žiakov štvrtého a šiesteho ročníka piesne Panis Angelicus. Naši prváčikovia, zahrali tradične betlehémsku hru. Videli sme tiež vystúpenia v angličtine- divadlo o Domčeku v podaní druhákov, anglické pásmo a rytmické hry od tretiakov, rozhlasovú hru šiestakov, či milé eurytmické vystúpenie „Tanec snehových vločiek“ od našinkov.

Siedmaci predviedli energický palicový tanec, ôsmaci a deviataci nemeckú báseň a anglickú pieseň, ako aj eurytmické predstavenie „Halleluja“. Pekný program vystúpení našich detí zavŕšili piataci prelínajúcimi sa piesňami   Už z hor zvoní zvon a  Amazing grace. 

Po skončení besiedky nás už v jedálni čakala rozvoniavajúca kapustnica, vianočný punč, ako aj mnohé iné sladké a slané, tradičné,  vegánské či vegetariánske dobroty, ktoré nám nachystali organizátori besiedky, štvrtácki rodičia. 

Na prvom poschodí školy sa tvorilo v tvorivých dielničkách: zdobili sa medovníky či vyrábali anjeli z ovčej vlny. V triedach boli nachystané stánky s bazárom výrobkov našich detí, ako aj od mimoškolských predajcov.  Ručne vyrobené diela našich detí ako napríklad: štrikované ovečky, „oháčkované“ svietniky, pohľadnice s výšivkami s vianočnými motívmi, sviečky či ikebany boli jasným prejavom ich šikovnosti a tvorivosti .

Ďakujeme učiteľom, rodičom , žiakom, ako aj priateľom našej školy za spoločné stretnutie sa, vzájomnosť a príjemnú atmosféru, ktorá v našich priestoroch vládla.

Mimoriadna vďaka patrí aj štvrtáckym rodičom, ktorí sa postarali   o výbornú a prehľadnú organizáciu celej besiedky a bazáru ako aj o naše spokojné žalúdky.


Fotogaléria

comments powered by Disqus