Waldorfská škola v Bratislave

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2017/18

Autor: Waldorfská škola, 1.6.2018

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018 v školskom roku 2017/18


Počet všetkých

žiakov, ktorí písali test

Matematika – priemerná úspešnosť školy

Matematika – priemerná úspešnosť  SR

Slovenský jazyk – priemerná úspešnosť školy

Slovenský jazyk – priemerná úspešnosť  SR

16

70,0 %

56,4 %

71,8 %

61,2 %