Waldorfská škola v Bratislave

Univerzity sa pridávajú k unaveným učiteľom

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 10.2.2016

Na základe pozvania Akademického senátu sa na pôde Filozofickej fakulty UK 8.2. 2016  konalo stretnutie odporcov súčasnej politiky štátu voči systému verejného vzdelávania, kde študenti  a vysokoškolskí pedagógovia prejavili solidaritu štrajkujúcim učiteľom a rozhodli sa prevziať štafetu za unavených kolegov.

Podľa predsedu študentského senátu FFUK Viktora Svetského je školský systém na pokraji udržateľnosti a preto im, študentom, ktorých sa to bezprostredne týka, nie je ľahostajné dianie okolo štrajku slovenských učiteľov. Kritizoval vládu za to, že protiteroristický zákon bol v legislatívnom konaní schválený za necelé dva týždne. Mesiac na zmenu požiadaviek učiteľov zrazu nestačí. Prof. Ondrej Mészáros tvrdí, že vláda a politici majú len jednu povinnosť: zabezpečiť optimálne fungovanie školského systému a všetko ostané nech nechajú na pedagogickú obec, pretože to inak nebude fungovať. Ale hlavná dynamická sila uskutočňovania reforiem je podľa jeho názoru ani nie tak na strane vysokoškolských pedagógov, ale na strane študentov. V. Svetský priznal, že ho napĺňa nádej, keď vidí početné zhromaždenie a prebúdzajúcu sa akademickú obec a dodáva: " Buďme solidárni s tými, ktorí nás sprevádzali nezanedbateľným obdobím života a povedzme nahlas, že si zaslúžia lepšie postavenie v tejto spoločnosti a že slovenské školstvo potrebuje viacej pozornosti".

K prítomným sa prihovorila aj naša kolegyňa Ivana Bartovičová:" Deťom na našej škole sa snažíme vštepovať Pravdu, Krásu a Dobro. V spoločnosti, kde vládne toľko strachu to vyzerá, ako keby sme vštepovali to, čo neexistuje. Keď sme sa rozhodovali, či podporíme učiteľov v štrajku, tak sme naozaj, veľmi chceli. Ale často na nás učiteľská obec pozerá ako na zvláštnych ľudí alebo ako na niekoho čo ide iným prúdom. Myslím si, že sloboda vo vzdelávaní, aby si rodičia mohli vybrať  do akej školy dieťa dajú, je už v 21. storočí na mieste. Aj my sa tiež cítime byť učiteľmi ako vy, ostatní. V boji za vznik alternatívnej školy sme sa cítili byť veľmi osamelí. Dúfam, že tu nebudeme stáť aj o desať rokov a ukážeme nielen deťom, v školstve, ale všetkým v spoločnosti Pravdu, Krásu a Dobro".

comments powered by Disqus