Waldorfská škola v Bratislave

Slovenské tradície a ich zrkadlenie vo waldorfskej pedagogike

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 2.5.2016

Waldorfská pedagogika má svoj pôvod v Nemecku, ale v každej krajine, kde sa zakladajú školy nášho typu, vplieta do seba aj národné tradície a folklórne prvky. Aj naša školička sa môže pyšniť podobnými aktivitami. Poďte, predstavíme Vám ich...

Slovenský folklór je krásny a bohatý. Zažívali to aj naši tretiaci. Triedna učiteľka Denisa Matrayová vdýchla folkloristiku aj do svojho učebného procesu, hlavne do jednej z nosných  učebných tém  - Epochy zrna. Touto epochou trieda žije celý vegetačný rok od prípravy políčka, zasiatia, pokosenia , vymlátenia, zomletia zrna až po upečenie chlebíka. Deti si triedu zdobili dožinkovými ozdobami a ľudovými výšivkami sa pri rôznych príležitostiach obliekali do ľudových odevov. V nich deti chodili aj na políčko pozerať na budúcu úrodu. Denisa čarom folklóru nakazila aj kolegov, nacvičila s nimi tanček, s ktorým sa predstavili deťom aj na maškarnom plese. Ako pekná pamiatka im zostali ornamentom vyšité tričká, ktoré pani Fraňová učiteľom darovala.

Začiatok jari sme si pripomenuli vynášaním a pálením Moreny. Starodávna tradícia, ktorá pomaly ožíva aj v iných regiónoch Slovenska, sa v našej škole slávila už 7. krát. Tretiaci za pomoci klubistu Martina Malgota vyhotovili slamenú figurínu, ktorú  potom obliekli do ženských šiat. Deti z tried nižšieho stupňa si preopakovali piesne a poďho v jeden pekný deň k Malému Dunaju, kde sa zapálená Morena za nadšeného jasotu detí hodila do tečúcej vody. To aby ju odnieslo čo najďalej, aby teplúčko a slnečno bolo čo najdlhšie...

Slovanskou predkresťanskou tématikou žije aj Miroslava Okuliarová, triedna šiestakov. Je v úzkom kontakte s Karpatskými Pecúchmi - Welislawou a Duchoslavom, ktorí sa venujú dejinám našich predkov, mytológii a približujú sa im spôsobom života. Deťom našej školy organizujú rôzne zaujímavé akcie a tábory. Miroslava s ich pomocou zaradila žiakom do časti epochy lukostreľbu pre duchovný rast, prehĺbenie morálnych kvalít a telesné zocelenie.


Fotogaléria

comments powered by Disqus