Waldorfská škola v Bratislave

Podporte nás

Autor: Waldorfská škola, 6.2.2016

Dovoľujeme si Vás osloviť v mene školy vo veci možnosti prispieť našej škole 2% z dane z príjmov. Usilujeme sa dať našim žiakom do života viac a veľmi si vážime aj pomoc Vás rodičov a priateľov školy. Minulý rok získala naša škola prostredníctvom vašich 2% z daní 7500 EUR, ktoré sme použili na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Údaje o obdarovanej organizácii:
Obchodné meno: Výchova k slobode, o.z.
Sídlo: Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
IČO: 36061042 
SID: nepridelené
Právna forma: občianske združenie

V nasledujúcich riadkoch nájdete spôsob, ako poukázať 2% z dane waldorfskej škole:

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec...

  • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  
  • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3,32 €.  
  • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy a vypíšte zvyšné údaje o Vás. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie...

  • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa v oddiely XIII. Údaje, ktoré potrebujete uviesť vo svojom daňovom priznaní o prijímateľovi:

Obchodné meno: Výchova k slobode, o.z.
Sídlo: Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
IČO: 36061042 
SID: nepridelené
Právna forma: občianske združenie

  • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba...

  • Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)


  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
POZNÁMKA:

-  Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

-  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

-  IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Ďakujeme.

comments powered by Disqus