Waldorfská škola v Bratislave

Iniciatíva k založeniu ďalšej waldorfskej školy v Bratislave.

Autor: Waldorfská škola, 21.1.2015

Vážení a milí rodičia,

na poslednom kolégiu v roku 2014 sa pedagogický zbor za prítomnosti zástupcov rodičovskej rady a po konzultácii s finančnou radou školy, rozhodol podporiť iniciatívu pre založenie Waldorfskej školy v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi. 

Týmto SZWŠ Vihorlatská vstupuje do spolupráce s tvoriacou sa WŠ DNV, zatiaľ na báze elokovaného pracoviska. Ministerstvo školstva schválením waldorfského vzdelávacieho programu otvorilo WŠ možnosť rozrastať sa a sme presvedčení, že spoločným nasadením dobrej vôle túto oprávnenú príležitosť naplníme. Iniciatíva pre vznik ďalšej waldorfskej školy v Bratislave je výsledkom rastúceho záujmu rodičov, presahujúceho kapacity tej súčasnej – ako ukázali zápisové stretnutia za ostatné školské roky. Od septembra sa iniciatíva v zložení Alena Baranová, Erika Galanská, Renáta Štaffová, Dušan Knezovič a Slavomír Lichvár, pravidelne raz do mesiaca s rodičmi stretáva nad témami a otázkami výchovy a vzdelávania, človeka ako takého.. Písomným vyjadrením rodičov budúcich prvákov je 1.trieda z viac ako polovice „naplnená“ a k iniciatíve sa pridávajú spolupracovníci konkrétnymi formami podpory či priamou účassťou na budovaní a chode školy i škôlky. Pri tvorbe zázemia budúcej školy, pokročili jednania s Mestskou časťou Devínska Nová Ves a proces uzatvorenia zmluvy na krásnu budovu s pozemkom bude pravdepodobne zavŕšený na zasadaní mestského zastupiteľstva začiatkom marca.

Aktuálne informácie si môžete vyžiadať na adrese ws.devinska@gmail.com

Kiež sa nám podarí dopriať čím väčšiemu počtu detí kvalitné vzdelanie v zmysle dobra, krásy a pravdy!
comments powered by Disqus