Waldorfská škola v Bratislave

Testovanie 9 – výsledky

Autor: Renáta Blaschke, učiteľ, 17.5.2011

Už druhý rok sa naši deviataci zapojili do celoslovenského testovania deviatakov – Testovanie 9 – zo slovenského jazyka a matematiky. Testovania sa tento rok zúčastnilo 15 deviatakov, z toho dvaja robili testy len z materinského jazyka, jeden žiak sa testovania vôbec nezúčastnil.

Test z jazyka robili dvaja žiaci v samostatnej miestnosti s predĺženým časom a s možnosťou použitia rôznych pomôcok, ktoré sú potrebné pri práci na jazyku (Pravidlá slovenského pravopisu, tabuľky s pravidlami…). Tento rok sa podarilo deviatakom dosiahnuť nasledovné výsledky:

  Matematika Slovenský jazyk
Priemerný počet bodov školy: 9,92 13
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 49,6% 65%
Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,58 11,62
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 52,9% 58,2%
Percentil školy: 41,2% 81,3%

(percentil nám ukazuje, aké percentuálne množstvo z počtu škôl sa umiestnilo za našou školou)

Z výsledkov sa veľmi tešíme.

Ku 5.5. 2011 máme všetkých deviatakov prijatých na stredné školy.

Triedna učiteľka
Renáta Blaschke

comments powered by Disqus