Waldorfská škola v Bratislave

Naši tretiaci si vyrobili vlastné píšťaly – koncovky

Autor: Zuzana Bugárová, učiteľ, 21.2.2011

Aj keď 5. februára bola sobota, tretiaci spolu s rodičmi radi prišli do školy. Naša trieda sa na tento deň zmenila na remeselnú dielňu. Deti si spolu s rodičmi vyrábali píšťalky – tzv. koncovky (jeden z najstarších typov píšťal). Pod vedením lektora (Duchoslav z OZ Karpatský Pecúch) im práca išla naozaj veľmi dobre. Predvŕtané bazové drevo olúpali z kôry, do hladka vybrúsili, nafarbili a povyrezávali krásne vzory. Niektorí stihli ušiť a vyzdobiť aj obal. Hneď ako koncovky ožili, deti ich už z rúk nepustili a hrali a hrali…

Tento veľmi príjemný deň skončil parádnym záverečným koncertom v sprievode bubna. No a to bolo treba naozaj len zažiť!

V treťom ročníku sa venujeme rôznym súčasným, ale aj zanikajúcim remeslám. Tento workshop pre naše deti finančne podporila Nadácia VÚB, ktorá nám poskytla grant na projekt „Ja som malý remeselník“. Zvyšné prostriedky využijeme ešte v remeselných dielňach v rámci ŠVP a na nákup rezbárskych nožov do drevárskej dielne.comments powered by Disqus