Waldorfská škola v Bratislave

Postrehy z Gorily

Autor: Renáta Kubečková, učiteľ, 5.2.2016

Gorila.sk Urban space - evokuje nielen známu zmarenú kauzu, ale je to aj útulný priestor plný kníh a vône z horúcich bylinných čajov. Presvedčila som sa o tom, keď som po rokoch v sprievode Lucky Piršelovej a Denisky Matrayovej vstúpila do OD Dunaj. Bol daždivý večer a v príjemnom osvetlení sa niesla živá debata o stave slovenského školstva. Zhodná názorová platforma sa rôznila iba inými životnými skúsenosťami a popismi. Neúnosnosť podmienok v špeciálnych školách, nedostatok pomôcok a asistentov. Inde často dotujú svoje hodiny bez nároku na náhradu. Na učiteľov je kladeného priveľa papierovania a je málo učebníc. Neúnosné sú aj rýchle a nedopracované požiadavky každým novým ministrom či vládou. Najviac však rezonovala otázka finančného ohodnotenia, priemerné platy učiteľov už nestačia na pokrytie základných potrieb. Veď nečudo, správa OECD z roku 2014 hovorí jasnou rečou: z prieskumu 22 štátov vyšlo, že platy slovenských učiteľov sú najmenšie. Napriek tomu sa viacerí vyznali z lásky k svojmu povolaniu a nechcú opustiť učiteľský post. Jedna pani učiteľka svoju reč zhrnula: Budúcnosť slovenskej spoločnosti vidíme vo vzdelanej mladej generácii, pretože len rozhľadení, vzdelaní ľudia môžu obhajovať a chrániť demokratické princípy slobody, plurality, tolerancie, ale aj spravodlivosti. Všetci súhlasili, že vznosné ideály treba podporiť činmi a aktívne konať. Vtipne na danú situáciu poukazoval aj nadpis transparentu, ktorí nám ukázali aktívni kolegovia zo školy pre nepočujúcich: Ticho lieči. Vyliečime tichom školstvo?

Fotogaléria

comments powered by Disqus