Waldorfská škola v Bratislave

Naši milí rodičia!

pripravili sme pre Vás nasledovný článok, ktorý Vám môžete orientovať sa na stránke školy a nájsť na nej to, čo potrebujete.

Na vrchu stránky sa nachádza menu, ktoré je rozdelené na dve časti. Vľavo sú základné, čiže trvalé informácie o škole (Naša škola, Pedagogika a Informácie) a  vpravo zase aktuálne články zo života školy (menu Život školy a Blog).

Základné, trvalé informácie

Aktuality

Aktuálne články zo života školy si môžete pozrieť v menu Život školy a Blog. K článkom sú priradené témy, vyučovacie predmety a triedy (ak sa článok týka konkrétnej triedy alebo predmetu).

Potom si jednoducho môžete pozrieť všetky články, ktoré sa týkajú danej témy, konkrétneho vyučovacieho predmetu (napríklad jeho didaktiky) alebo všetky články o zážitkoch niektorej z našich tried.

Potrebujete niečo s niekým vybaviť a neviete na koho sa obrátiť?

Pozrite si Zoznam učiteľov a ostatných pracovníkov školy, kde sú uvedené mená aj ich úlohy v rámci školy a po kliknutí na meno aj emailový kontakt. Pokiaľ si stále neviete rady, potom sa zastavte u nás v kancelárii a Tatianka (ktorá sa ale inak väčšinou usmieva) Vám veľmi rada s Vaším problémom pomôže.

Ak by ste mali akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať.

comments powered by Disqus