Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Slavomír Lichvár.

slavomir.lichvar@iwaldorf.sk

Slavomír Lichvár

Narodil som sa roku 1980 v Starej Ľubovni a vyrastal v malebnom dedinskom prostredí, v oblasti, kde sa stretáva niekoľko kultúrnych okruhov: rusínsky, poľský, slovenský a nemecký. Matka roky pôsobila ako učiteľka prírodovedných predmetov a otec ako lesný úradník. Mám dvoch starších bratov.

Štúdiá som ukončil semestrálnym pobytom v dánskom Svendborgu; na jar roku 2003 obhajobou diplomovky Alternatíva ako možnosť výchovy občana (waldorfská škola) a zložením štátnej skúšky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Po vysokej škole som chvíľu pôsobil ako civilkár v škôlke Nezábudka v Banskej Štiavnici a následne dva roky ako angličtinár v rodnom meste. V septembri 2006 som nastúpil wadorfský seminár v Prahe a na jar 2007 som začal učiť na bratislavskej waldorfskej škole angličtinu. Momentálne pôsobím šiestym rokom ako triedny učiteľ.

V rokoch 2008 a 2009 som absolvoval dve stáže na školách Rudolfa Steinera vo Švajčiarsku, ktoré boli pre môj pohľad na dieťa kľúčové. Obrazne povedané - mohol som sa nadýchnuť zdravého pedagogického vzduchu.

V každodennom úsilí o lásku k deťom prameniacu v duchovnej pedagogike mi je veľkou oporou manželka Stanka a tri živé deti. Inšpirácie čerpám v štúdiu princípov waldorfskej školy, hlbokých prednášok Rudolfa Steinera, ako aj na postgraduálnych stretnutiach waldorfského seminára pod vedením manželov Zuzákovcov a metodických seminároch v nemeckom Kasseli.

Členstvo v slovenskej waldorfskej asociácii APSWŠ, ako aj v medzinárodnej asociácii pre waldorfskú pedagogiku IAO mi umožňuje vidieť život waldorfských škôl v širšom historicko-geopolitickom kontexte.

Za svoje životné krédo som si zvolil životné krédo Paracelsovo: “Neotroč druhým, kto môžeš vládnuť sebe.”