Waldorfská škola v Bratislave

Martin Malgot.

martin.malgot@iwaldorf.sk

Martin Malgot

Volám sa Martin. Pochádzam z Bratislavy. V tomto smere aj vytŕčam v našom kolégiu, keďže som asi jediný rodený Bratislavčan.

Vždy som túžil pracovať s deťmi a práve preto som začal študovať liečebnú pedagogiku. Počas tohto štúdia som zistil, že forma štúdia a vysokoškolský systém nespĺňajú moje očakávania a nenapĺňajú moje potreby, hoci obsah áno. Ako to už býva, život ma nasmeroval a otvorili sa mi dvere do waldorfskej školy. Vtedajšie štúdium som zanechal, prihlásil som sa na waldorfské vzdelávanie a súbežne som si podal prihlášku na absolventskú prax do Súkromnej základnej školy waldorfskej. Nastúpil som na miesto asistenta učiteľa a klubistu v Našej triede.

Aktuálne sa stále vzdelávam v oblasti waldorfskej pedagogiky a študujem sociálnu pedagogiku. Zaujímam sa o rozvíjanie seba samého a intenzívne na sebe pracujem.

Hrám profesionálne kolky ( nie bowling J!!) Mám veľmi rád hory a zimné športy. Rád sa šmýkam dole kopcom na hocičom a ako waldorfský pedagóg vidím potenciál v rôznych predmetoch, na ktorých sa dajú stvárať  zaujímavé kúsky. Rád robím tvorivé aktivity, akéhokoľvek typu, od pečenia, háčkovania, po stavanie snehuliakov.

Aktuálne som klubista. Snažím sa vypozorovať prechod v 9.tom roku života. Mám veľmi rád deti a som v tejto triede spokojný. Vo svojom súkromnom živote  sa venujem skupine hyperaktívnych detí pod záštitou Detského fondu SR.