Waldorfská škola v Bratislave

O deťoch a stromoch alebo výuka práce s drevom alebo o čo (mi) ide časť II.

Autor: , 16.5.2015

Materiál ako drevo, pri jeho opracovávaní dáva človeku veľmi rýchlo spätnú väzbu formou akcia/reakcia. Nepýta sa, či je človek v dobrej nálade a zvládne vyštiepenie na nechcenom mieste, nehľadí vo svojej tvrdosti na netrpezlivosť človeka pri rašpľovaní. Takisto nenecháva nepovšimnutú nepozornosť pri inštrukciách o postupe práce. Sú predmety, kde si človek až pri písaní diplomovky povie: „Že som ja nedával lepší pozor na tej slovenčine!“ Pri práci s drevom môže byť odozva niekedy aj v ráde sekúnd.

    Po škole - dobrovoľný projekt.

To všetko sú krásne momenty (a samozrejme aj ťažké) na stretnutia so sebou. Človek nemusí vyplňovať testy o tom, či je cholerik alebo flegmatik, ako je na tom so sústredením, trpezlivosťou, sebaovládaním, spoluprácou, empatiou - hlavne voči sebe.  Zažíva to každú sekundu. Pre mňa je dôležité všimnúť si tieto sekundy (momenty), podporiť dieťa v tom, aby si ich dovolilo prežiť ako svoju súčasť a našlo v sebe oporu ich prekonávať, hľadať riešenia, nevzdávať sa, užiť si ich.


Medzi tieto momenty patrí napríklad


·  zničenie si niekoľkohodinovej práce

·  bitka o materiál

·  hádka o nástroje

·  nedostatočná pozornosť od učiteľa

·  hodenie lopty učiteľovi do hlavy

·  zahnanie sa nožom po spolužiakovi

·  záhadné mnohovýznamové slovo NUDA

·  nedokončenie výrobku

·  neustále začínanie od začiatku

·  chodenie na záchod

·  utekanie na chodbu

·  chuť robiť čokoľvek iné, len nie to čo ostatní

·  mozole        

Aby nám to spolu dobre mazalo.

·  branie si veľa alebo málo pozornosti

·  poranenia

·  slabé alebo nešikovné ruky

·  nechanie rozhodovať o sebe inými  

ale aj

·  pocit z dobre vykonanej práce

·  chuť pomáhať

·  pochopenie princípu opracovávania

·  postavenie sa za seba

·  všimnutie si svojho pokroku

·  pomenovanie svojich potrieb

·  vyriešenie konfliktu novým spôsobom

·  zažitie si svojej moci ovplyvňovať dianie v triede, priebeh hodiny .

·  radosť z dokončenia práce                                                         

Čo všetko potrebuje človek, aby bol kompletný...     

. radosť z krásy výrobku

·  spoluzodpovednosť za náladu v triede

·  pracovať na jednom výrobku s deťmi iného veku - to je v našom školstve celkovo výnimočný zážitok :(

·  pracovať v jednom priestore s hendikepovanými deťmi – prial by som vám vidieť tú neistotu u inak veľmi suverénnych ôsmakov :)

·  vypočutie inými

·  možnosť vyrozprávať sa bez súdenia a rád

A pri tomto všetkom si zažiť hnev, smútok, radosť, sklamanie, hrdosť, nadšenie, netrpezlivosť, fascináciu, slobodu, odvahu, samostatnosť, srandu, vďačnosť, snáď aj úžas a úctu, beznádej, povinnosť, ľahostajnosť, prekvapenie, krásu, osamelosť, nervozitu, rozpaky, roztržitosť, strach, únavu, váhavosť, hanbu. Nebojte sa, nepoznám toľko pocitov z hlavy, tu som si pomohol Nenásilnou komunikáciou od Rosenberga a spomínal na konkrétne prípady :)


koniec II. časti


Farba doporučená učiteľom

Fotogaléria

comments powered by Disqus