Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Vyberáme z médii - o našom Dni otvorených dverí.

Autor: Waldorfská škola, 21.1.2013

nájdete na:

http://www.skolskyservis.sk/skolstvo/waldorfska-skola-v-bratislava-dod/1134-clanok.html

Waldorfská škola v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí

TASR, včera 12:11

Pedagógovia školy veria, že škola i vyučovanie by mali byť naplnené krásou, ktorá sa dotýka detskej duše

Bratislava 20. januára (TASR) - Waldorfská škola v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 21. januára v čase do 08.15 hodiny. Počas dňa sa záujemcovia budú môcť zúčastniť priamo na vyučovaní, stretnúť sa so žiakmi, ich rodičmi a učiteľmi a diskutovať o témach, ktoré budú pre nich zaujímavé. 


Waldorfská škola sa nachádza na Vihorlatskej ulici č. 10 v Bratislave.Pedagógovia tejto školy veria, že škola i vyučovanie by mali byť naplnené krásou, ktorá sa dotýka detskej duše a prebúdza skutočný záujem o svet. Ich hlavnou filozofiou je aby deti pri učení zažívali radosť z poznávania a nie stres. "Veríme, že človek nie je len mysliaca hlava", ale má aj srdce a vôľu, a preto umenie i remeselná zručnosť patrí do našej školy tak isto, ako prírodovedné predmety a matematika, hovoria učitelia. Neučíme pre skúšky, ale pre život. Nechceme deti zahltiť informáciami, ale pomôcť im, aby sa z nich stali slobodní a mravní ľudia schopní samostatne myslieť a tvorivo pristupovať k životným situáciám.

Program Dňa otvorených dverí:

8.15 - 8.25 - privítanie vo vestibule školy, informácie o vyučovacích témach v jednotlivých ročníkoch

8.30 – 10.10 - účasť na hlavnom, tzv. epochovom vyučovaní podľa vlastného výberu triedy

10.15 – 11.30 - prezentácia školy a priestor na otázky v jedálni školy, 

od 10.45 - možnosť navštíviť hodinu eurytmie či cudzieho jazyka

Hlavným cieľom pedagogiky waldorfských škôl je celostná výchova dieťaťa, výchova „hlavy, srdca a rúk“. Učebný plán je tvorený v rovnováhe „akademických“ predmetov, umeleckých a praktických aktivít a predstavuje základný rámec pre tvorivú prácu učiteľa s triedou.
Waldorfská pedagogika, vo svojej základnej podobe načrtnutá Rudolfom Steinerom (1861 – 1925), predstavuje jedinečný a príznačný prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu, ktorý je uskutočňovaný vo waldorfských školách po celom svete. Nejestvuje žiadna centrálna organizačná štruktúra, ktorá by sa týkala všetkých škôl. Každá z nich je administratívne nezávislá, školy sú však navzájom prepojené množstvom asociácií a priateľských organizácií, ktoré poskytujú nevyhnutné materiálne zázemie, pomôcky, publikačný materiál, organizujú konferencie a výmeny skúseností a podporujú waldorfské hnutia v jednotlivých krajinách.

comments powered by Disqus