Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Univerzita budúcnosti

Autor: Miroslava Okuliarová, učiteľ, 28.3.2013

 10. 2. sa u nás uskutočnila prezentácia iniciatívy U4F (Univerzita budúcnosti), ktorej hlavným cieľom je regenerácia  vzdelávania, komunít a organizácií.

Prof. doc. Gaudenz B. Assenza, okrem iného absolvent waldorfských škôl, predstavil vytvorenie projektu Univerzity budúcnosti ako hlavného a silného stimulu umožňujúceho regeneráciu spoločenského života v kultúrnej, ekonomickej a politickej sfére.

Dlhodobým cieľom popri kvalitenej univerzite je aj snaha o vytvorenie novej spoločnosti v spoluprojekte Komunity budúcnosti fungujúcej na permakultúrnych a biodynamických princípoch. V tomto prírodnom prostredí by sa študenti učili všetkým formám sebestačnosti (počínajúc pestovaním vlastného jedla, starostlivosťou o zvieratá cez poznávanie princípov zdravého komunitného života až po zvládnutie stavby príbytkov z ekologických materiálov a znalostí spôsobov výroby ekologických zdrojov tepla a svetla).

V súčasnosti je hlavným cieľom iniciatívy združovanie učiteľov, študentov, odborníkov na rôzne oblasti (od manažérov až po enviromentálnych aktivistov), aby vytvorila otvorený priestor na zdieľanie rôznych pohľadov na pálčivéproblémy súčasnosti a následne aj ich postupné riešenie vedúce k zmene najzákladnejších princípov fungovania  našej spoločnosti

A čo podľa iniciatívy U4F úplne ignoruje náš vzdelávací systém?

Povedomie o hlbšom duchovnom rozmere života, ktorého prítomnosť je pri snahách o riešenie aktuálnych problémov naprosto kľúčový.Problémy  súčasnej doby sa môžu poskytnúť študentom ako najlepšia učebná látka, plná súvislostí s ich osobným životom a životom spoločnosti.

Ak by mal niekto záujem zapojiť sa v tomto projekte akoukoľvek pomocou, alebo mal k nemu bližšie otázky , píšte na mailovú adresu : vladobotka@gmail.com
comments powered by Disqus