Waldorfská škola v Bratislave

Termíny akcií v škole

Autor: Peter Kubinec, podporný tím, 19.2.2013

Milí rodičia,
pomaly sa nám zima končí a prichádza jar :o).
Jar je čas prebúdzania a už dobre známeho upratovania, aby sa vytvoril čistý a vzdušný priestor pre nový život.
Preto aj nás čaká také jedno spoločné jarné upratovanie.
Tak ako sa škola snaží viesť naše deti k úcte k prírode, k povinnosti starať sa o svoj životný priestor, tak sa posnažme aj my rodičia ukázať svojim deťom, že aj my sme súčasťou tohto spoločenstva, že aj nám rodičom záleží na životnom priestore našich detí a učiteľov a že sme im v týchto aktivitách nápomocní.
Nejde tu len o pomoc upratať školu a jej areál, ale aj stať sa jej súčasťou. Naučiť to naše deti vlastným príkladom, lebo „byť súčasťou“ je dôležité. Kladiem na to dôraz, lebo sme zabudli na to, že sme dali naše deti do waldorfskej školy práve pre to, že tu je dôležitý v prvom rade VZŤAH (dieťa, učiteľ, rodina), osobnosť, hodnota, úcta, ale pravdaže aj vedomosti).  Je ale na nás, aké poradie tomu dáme. Ten vzťah môžeme vytvárať, len ak budeme tráviť určitý čas všetci spolu, no a popri tom urobíme aj niečo prospešné a užitočné :o).

Týmto Vás pozývame na JARNÚ BRIGÁDU, ktorá sa koná 23. 3. 2013 (sobota) od 10:00 hod. do 16:00 hod.

Prosím zapíšte si tento termín do svojich kalendárov, budeme Vás naozaj  potrebovať.
Tu si môžete pozrieť rozpis prác a tiež zodpovedné osoby  (Dominik Dluhoš, Peter Heriban, Slavomír Lichvár, Peter Kubinec, Hanka Červenáková, Daniela Nitonová), na ktoré sa môžete obrátiť, aby bol Váš čas efektívne využitý. Okrem práce si spoločný čas spríjemníme tým, že každý podľa možností prineste niečo drobné pod zub, v škole navaríme čaj a medzi prestávkami si nájdeme čas trochu pokecať či spoznať nových rodičov našich prváčikov :o))).
Oproti minulosti sa zmení to, že budeme Vás viac v predstihu informovať o aktivitách (aspoň tých, ktoré vieme vopred naplánovať,) aby ste si mohli rezervovať svoj čas.
Na stránke školy https://www.google.com/calendar/embed?src=iwaldorf.sk_1kfp1pn5iak1ef065vra6hbf28@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague je zverejnený kalendár akcií  (na konci stránky v sekcii „Navštívte nás na“). Sledujte si pravidelne tento kalendár, aby ste si mohli rezervovať čas pre aktivity vašich detí.

Termíny:

4. – 8. 3. 2013                          Jarné prázdniny
16. 3. 2013                              Veľkonočná besiedka
23. 3. 2013                              Jarná brigáda
28. 3. – 2. 4. 2013                    Veľkonočné prázdniny
22. 6. 2013                              Jánska besiedka
7. 9. 2013                                Jesenná brigáda
28. 9 2013                               Michaelská besiedka

Ostatné priebežne doplníme, zatiaľ si poznačte tieto termíny, aby Vám nič dôležité neušlo :o))))).

Tešíme sa na spoločné chvíle.

S pozdravom za Radu rodičov, Daniela Nitonová


comments powered by Disqus