Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Naša škola stojí na dôvere v učiteľa

Autor: Waldorfská škola, 28.1.2013

Na Sme bol publikovaný rozhovor o fínskom školstve, ktorého myšlienky v mnohom zodpovedajú našim postojom: nároky na odbornú prípravu učiteľov, dôvera v ich prácu, slobodný priestor pre ich tvorivosť, neformálne vzťahy, nevyčleňovanie najlepších žiakov, ale ich zapojenie do pomoci slabším. A tomu zodpovedajúce výsledky.

http://www.sme.sk/c/6672614/fini-ucitelom-veria-inspekciu-davno-zrusili.html

comments powered by Disqus