Waldorfská škola v Bratislave

Waldorfský oriešok – Kauza 1: Duchovný rozmer

Autor: Waldorfská škola, 25.5.2011

Milí čitatelia,
dávame Vám do pozornosti prvú upútavku na novopripravovaný film WALDORFSKÝ ORIEŠOK.

Waldorfský oriešok – publicisticko–dokumentárny časozberný film, ktorý na pozadí rozhodovania o ďalšej existencii alternatívneho waldorfského školstva na Slovensku otvára cez zvedavé pátranie dokumentaristov širokospektrálne témy hľadania ľudskej prirodzenosti, slobody, práva voľby a všeľudských etických hodnôt . Pýta sa na pozitívne aj negatívne dôsledky tohto hľadania, na ich morálno-etickú cenu pre budúcnosť s jasným a silným prepojením na spoločensky, filozoficky a sociálne aktuálne témy a to bez zaujatého postoja, nezávisle a s tým, že tvorcovia nechajú na divákovi, aby si o témach filmu urobil svoj vlastný slobodný názor, svoj vlastný záver…

Producent: Chameleonfilm, s.r.o.


comments powered by Disqus