Waldorfská škola v Bratislave

Mgr. Martin Kabát.

martin.kabat@iwaldorf.sk

Martin Kabát

“Je to jednoduché, ale ťažké.” Virginia Satir


Kto som


Pochádzam z malej dediny na Honte, na strednom Slovensku. Detstvo som strávil v obkľúčení širokej rodiny - otvorená domácnosť pre ujov, tety, susedov a kamarátov. Vďaka starým rodičom v susednej ešte menšej dedinke na konci sveta, som mal možnosť zažiť si zvyky a práce starého sveta - páračky, zabíjačky, kosenie, rúbanie dreva, pasenie husí, plákanie prádla na potoku, mútenie masla, dojenie, oberačky, hostiny a oslavy. Všetky tieto veci vnímam ako silné zdroje, z ktorých doteraz čerpám.

Samozrejme, že som okrem takýchto darov dostal aj pár riadnych kameňov do batôžka na cestu životom, ktoré stále spoznávam, hľadám ich povôd a v čom ma na tejto ceste životom posilnili. Okrem toho som vyštudoval dva roky medicíny, učiteľstvo chémie a zemepisu, učil som tri roky chémiu na Biskupskom gymnáziu v Brne, necelých päť rokov som pracoval v IQ Roma servis v Břeclavi ako pedagóg v sociálnych službách s rómskymi rodinami.

Som v treťom ročníku psychoterapeutického výcviku v rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej. Absolvoval som kurzy Respektovat a být respektován, Kritické myšlení, Transpersonální přístupy v práci s dospívajícími od Breta Stephensona, jeden rok predškolskej waldorfskej pedagogiky a som v druhom ročníku waldorfskej pedagogiky pre ZŠ.

Viedol som kurz Motivace dětí v nízkoprahových zařízeních, kurz Věřím si - sebapoznanie a  počítačové kurzy pre nezamestnaných.

Moje kroky v poslenej dobe inšpirujú autori ako R. Heinlein - sociálne sci-fi, Virginia Satir - rodinná terapia, Steve Biddulph, Richard Rohr, Bret Stephenson - výchova chlapcov a mužstvo, Anthony de Mello, Stephen Covey - sebarozvoj, Pär Ahlbom - intuitívna pedagogika, A.S. Neil, Peter Gray, Rebeca Wild - slobodné vzdelávanie a príklady škôl ako Solvik vo Švédsku, Summerhill v Anglicku, Sudburry Valley v USA a waldorfské školy a škôlky po celom svete.


Prečo waldorfská škola

Po 5 rokoch v sociálnych službách v práci s rómskou mládežou a rodinami som zatúžil byť namiesto hasiča záhradníkom. Vnímal som obrovské úsilie, ktoré sme v IQ Roma servis venovali zmene vo vzdelávaní rómskych detí ale situácia sa menila len pomaly a to aj vďaka nepriaznivému školskému prostrediu, do ktorého deti z iného prostredia ako klasického stredostavovského nezapadali. Mám dlhodobú víziu pomáhať deťom vyrastať v škole, ktorá ich akceptuje také, aké sú a podporuje ich osobitosť a ľudskú hodnotu, škole, ktorá pomáha rozvíjať potenciál človeka a rešpektuje jeho cestu ku slobode. Na Slovensku je len pár škôl, ktoré skutočne rozmýšľajú nad tým, čo a ako robia s deťmi a podporujú celkový rozvoj osobnosti. Waldorfskú školu k nim počítam. Takže preto waldorfská škola.


Čím žijem

vzťahmi, rodinou, školou, spevom, maľovaním, kúrením, cvičením, čítaním, meditovaním, hľadaním,  školou, saunovaním, stretnutiami, modlitbou, otužovaním, jedlom, ale nielen ním, tancom, kontaktom na všetkých úrovniach, drevom, púťami a hľadaním otvorenosti, pravdivosti, krásy a dobra. hawk :)