Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Temperamenty alebo škatuľkovanie?

Autor: Ivana Bánová, rodič, 18.4.2016

Ak je niekto mimoriadne živý, všade ho je veľa, hovoríme o ňom, že je temperamentný. Lenže temperament má aj ten, kto je tichý a zasnený. Jednoducho, každý v sebe máme zmes všetkých štyroch klasických temperamentov, ako ich opísal grécky lekár Hippokrates už v 4. storočí pred n.l. – cholerický, sangvinický, flegmatický a melancholický. Ide o prevládajúci spôsob správania, ktorým reagujeme na vonkajšie či vnútorné podnety. Už bábätká majú sklon prejavovať sa určitým spôsobom – niektoré sú ľútostivejšie, ľahšie sa rozplačú, a iné naopak majú stále úsmev na tvári, niektoré často hnevlivo protestujú, a iné zasa všetko pokojne prespia.

Ideálne je predstaviť si temperamenty na konkrétnej situácii. Predstavte si, že natrafíte na veľký balvan na ceste. Čo urobíte? Kým cholerik sa pravdepodobne rozčúli a snaží sa prekážku hneď odstrániť, flegmatik sa na ňu pokojne posadí a spraví si pohodlie. Melancholik balvan opatrne obíde, pritom si vzdychne: „Prečo sa to stalo práve mne?“ Sangvinik prekážku veselo preskočí a berie ju ako rozptýlenie. Možno sa vám zdá, že niektoré temperamenty sú lepšie ako iné. Lenže nikto nie je nositeľom iba jedného z nich, spravidla je kombináciou všetkých, pričom jeden alebo dva sú dominantné. Podľa týchto prevládajúcich reakcií potom možno človeka „zaškatuľkovať“.

Vo waldorfskej pedagogike zohrávajú temperamenty jednu z kľúčových úloh, ako si vybudovať cestu k deťom, pomáhajú pedagógom vniesť do metodiky viac individuálneho prístupu. Antropozofický prístup k temperamentom sa totiž líši od klasickej typizácie a rozvíja metódy a zásady, ako ich využiť pri práci s jednotlivcami i s celou skupinou. V tomto ponímaní teda nejde o nejaké „škatuľkovanie“, ale o lepšie pochopenie každého dieťaťa, jeho potrieb, o podporu pri prekonávaní jeho slabších stránok a posilnenie tých silných, o spôsob, akým ho možno zaujať a motivovať pri výučbe. No temperamenty pomáhajú učiteľom aj lepšie chápať dynamiku triedy, vzťahov medzi žiakmi. Môžu byť dokonca dobrou pomôckou pri vytváraní zasadacieho poriadku a riešení konfliktov.

Ak vás téma temperamentov zaujala, na budúce budem mať pre vás malý test.


comments powered by Disqus