Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Film: Konzumujúce deti, komercializácia detstva

Autor: Marek Lichtner, rodič, 25.2.2011

Pozrite si šokujúci dokument o tom, aké marketingové stratégie využíva reklamný priemysel na to, aby z vašich detí vytvoril konzumentov závislých na svojich produktoch, kde jediným cieľom je maximalizácia zisku, bez ohľadu na čokoľvek, napríklad aj bez ohľadu na fyzické a duševné zdravie detí.

Z mnohých dôležitých tvrdení z tohto filmu vyberám aspoň dve, ktoré potvrdzujú správnosť a oprávnenosť pedagogických postupov a odporúčaní waldorfskej pedagogiky:

“Neexistujú žiadne vedecké dôkazy, že pozeraním náučných programov sa deti do dva a pol roka niečo naučia, práve naopak. Deti pozerajúce rôzne vzdelávacie programy majú chudobnejšiu slovnú zásobu, problémy s učením a čím viac pozerajú TV, tým viac majú rôzne poruchy pozornosti. Najdôležitejšie pre zdravý fyzický, duševný a mentálny vývoj detí v prvých dvoch rokoch života je po prvé osobný, intímny vzťah s matkou, sociálna interakcia s ostatnými ľuďmi a po druhé manipulácia reálneho fyzického prostredia. Napríklad stavanie s kockami, je tým najlepším vzdelávacím programom, omnoho lepším ako ten najlepší počítačový vzdelávací softvér.”

“Americká pediatrická akadémia publikovala štúdiu, v ktorej zistila, že komerčné média radikálne menia spôsob, akým sa deti hrajú. Štúdia zistila, že hoci slobodná, neohraničená hra je esenciálna pre poznávacie, fyzické, sociálne a emocionálne dobro detí, množstvo času, ktoré 6 až 8 ročné deti strávia kreatívnou hrou v poslednom desaťročí dramaticky ubúda. U 9 až 12 ročných detí kreatívna hra dokonca ustúpila o šokujúcich 94%. Treba si uvedomiť, že kreatívna hra je základom učenia, kritického myslenia, riešenia problémov, schopnosti súcitiť. Pričom kreatívna hra nie je to, keď deti opakujú to, čo videli, že robí v TV ich obľúbená televízna postava.”

Viac informácií sa dozviete v nasledujúcom filme. Aj keď Európa na tom ešte nie je tak zle ako U.S., musíme zabrániť korporáciám a reklamnému priemyslu spôsobiť takýto morálny a hodnotový úpadok detí, ktorého trend môžeme pozorovať, aby to o pár rokov u nás nevyzeralo podobne…

Viac informácií o filme nájdete tu:


comments powered by Disqus